SGK Kamu İşlemleri

Aylıksız izinli personelin primleri hakkında önemli usul ve esaslar

4/1-c kapsamında sigortalı sayılanlardan aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesine ait usul ve esaslar İşveren Uygulama Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre;

1-) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim-2008 ayından sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlardan;

— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan kişileri olup olmadığına bakılmaksızın bir yıl süreyle sınırlı olacak şekilde,

— Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde süre sınırı uygulanmaksızın,

aylıksız izinli sayıldıkları süreler için Mart-2011 ayından itibaren 82 inci maddede belirtilen prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla primin ilişkin olduğu aydaki kamu personelinin maaşlarının hesabında esas tutulan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre tespit edilecek aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazanç unsurları üzerinden %12 oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

2-) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan ve emekli kesenek ve kurum karşılıkları Mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılardan;

— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olunan kişileri olup olmadığına bakılmaksızın ve süre sınırı uygulanmaksızın,

— Muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların yedek subay okulu öğrencilik süreleri de dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerinin bulunması halinde süre sınırı uygulanmaksızın,

aylıksız izinli sayıldıkları süreler için Ocak-2010 ayından itibaren primin ait olduğu ayda geçerli olan kamu personelinin maaşlarının hesabında esas alınan katsayı rakamı ve taban aylık tutarına göre aylıksız izine ayrıldığı tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden hesap edilecek emekli keseneklerine esas aylık tutarı üzerinden (4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izinli sayılanların görevli oldukları sendikaları tarafından emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları ödenen sürelerinin de emekli keseneğine esas aylık ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi suretiyle bulunacak emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden) %12’si

oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Buna göre, aylıksız izine ayrılanların aylıksız izinli sayıldığı sürelerdeki genel sağlık sigortası primlerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 01/09/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği’nin 4.5- numaralı maddesinde belirtilen hususlara göre Kesenek Bilgi Sisteminde internet ortamında Kurumumuza gönderilerek muhteviyatı prim tutarlarının ödenmesi gerekmekte olup, bu yükümlülüklerin yasal süresi içerisinde gönderilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası, 89 uncu maddesi gereğince de gecikme cezası ve zammı uygulanması gerekmektedir.

 

 

Paylaşabilirsiniz

One thought on “Aylıksız izinli personelin primleri hakkında önemli usul ve esaslar

  1. daha önce tedaş döneminden özelleştırme sonrası aydeme devr olduk. tedaş dönemınden biriken 160 gün izinlerımız var.aydem bu ızınlerı bıtırmemızı ıstıyor. faka 30 günlük izine ayrıldığında 300 400 tl sosyal haklarımızı iş veren ödemıyor.30 günden fazla ızıne ayrılmama durumunda ne gibi hukuksal durumla karşılaşırız saygılarımızla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir