SGK Kamu İşlemleri

Aylıksız izinli personelin primleri hakkında önemli usul ve esaslar

4/1-c kapsamında sigortalı sayılanlardan aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesine ait usul ve esaslar İşveren Uygulama Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre; 1-) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim-2008 ayından sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlardan; — Personel mevzuatı uyarınca aylıksız […]