SGK Kamu İşlemleri

Aylıksız izinli personelin primleri hakkında önemli usul ve esaslar

4/1-c kapsamında sigortalı sayılanlardan aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası prim belgelerinin gönderilmesi ve primlerin ödenmesine ait usul ve esaslar İşveren Uygulama Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre; 1-) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim-2008 ayından sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılanlardan; — Personel mevzuatı uyarınca aylıksız […]

Genel Sağlık Sigortası SGK Kamu İşlemleri

Aylıksız izinli sayılan personelin GSS primlerinin ödenmesinin esasları, süresi

Ücretsiz izinli/Aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası primleri; 1— Personel mevzuatı uyarınca aylıksız izinli sayılanlar ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların aylıksız izinli sayıldıkları sürede genel sağlık sigortası primleri aylıksız izinli sayıldıkları kurumlarınca, 2— Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka bir kamu kurum ve kuruluşunda kuruluş kanunları uyarınca görev […]