SGK İşveren Rehberi

2018 Torba’da ne var ne yok?

Ülke ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve bu suretle kalkınmasını devam ettirmek amacıyla dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların vatandaşlarımız üzerinde oluşturması muhtemel etkisini bertaraf etmek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkan sağlamak için;

 1. Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesini,
 2. Mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasını,
 3. Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılmasını,
 4. İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için Torba Tasarı hazırlanmıştır.

Ayrıca, mali yükümlülükleri yerine getirilmeden yapılmış kaçak yapıların, yapılan düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi altında kayıt altına alınması amaçlanmıştır. Yapılan düzenleme ile vatandaşla Devlet arasında imar barışı yapılmaktadır.

Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklerle;

 • Yapı denetim sisteminde teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlerin belirli sınırlar içerisinde denetim görevi almasını teminen yardımcı kontrol elemanının tanımına yer verilmiştir.
 • Yapı denetimi hizmet bedeli oranı sabitlenerek farklı fiyat uygulamaları önüne geçilmiş ve böylece yapı sahiplerinin mağduriyetinin engellenmesi amaçlanmıştır.
 • Bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşlarının sayısının belirlenmesi ve adaletli iş dağıtımının sağlanması gibi konuların Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.
 • Yapı denetim kuruluşlarının yapı denetim hizmetlerinde görevlendirmelerine ilişkin yapılan değişiklik dolayısıyla bu konuya ilişkin hükmün yürürlüğe girmesinden önce imzalanan sözleşmelerin geçerli olacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca, İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesinin meskun alanının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan, ilçe merkezinin de aralarında bulunduğu ve üzerinde yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı ve büyük bir kısmının tapu malikleriyle üzerindeki fiili kullanıcılarının farklı kişiler olması nedeniyle ortaya çıkan mülkiyet sorununun, iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ve yapılacak imar uygulamalarıyla kısa sürede çözümlenmesi, yürütülen trampa işlemleri sonucunda, fiili kullanıcıların kullandıkları alanları 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Taşınmazların Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre satın almalarının yasal zemine kavuşturulması, amaçlanmaktadır.

EN ÇOK SORULAN SORULARLA İLGİLİ NE YOK?

 • ERKEN EMEKLİLİK YOK
 • EMEKLİLERE İNTİBAK YOK
 • ÇALIŞTIKÇA EMEKLİLİK MAAŞININ ARTMASI YOK
 • STAJYERLERE ERKEN EMEKLİLİK VE BORÇLANMA HAKKI YOK
 • ANNELERE SİGORTA ÖNCESİ BORÇLANMA ERKEN EMEKLİLİK YOK
 • EYT EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA İLİŞKİN BİR DÜZENLEME YOK
 • ÇEEİ MEZUNLARINA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAKKI YOK
 • MEMUR VE İŞÇİLERE ZAM YOK
 • …..
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir