İş Kanunu İşlemleri

1979’dan beri “İş Teftiş Kurulu” çatısı altında bulunan İş Müfettişleri artık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı uhdesinde teftiş yapacaklar

28.08.1979 tarih ve 16738 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Teftişi Tüzüğü’nde “İş Müfettişi” unvanı ile Çalışma Bakanlığına bağlı merkez birimi olarak kurulan İş Teftiş Kurulu bünyesinde birleştirilmiştir. 13.12.1983 tarih ve 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, daha sonra 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’la (RG:18.01.1985/18638), Bakanlık merkez birimleri arasında denetim birimi olarak tanımlanmış; 4947 sayılı Kanunla (RG:24.07.2003/25178) da önemli değişiklikler yapılmıştır.

02.11.2011 tarih ve 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu ve müfettişleri, Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu ve müfettişleri; İş Teftiş Kurulu bünyesine katılmış, Kurul Başkanlıkları ve müfettişlere ait yetkiler; İş Teftiş Kurulu ve İş Müfettişlerince yerine getirecekleri düzenlemesine yer verilmiştir.

Kısaca tarihi seyrine yer verilen İş Teftişinin bir diğer önemli özelliği ise dayanağını Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) tarafından onaylanan uluslararası bir sözleşmeden alan tek denetim örgütlenmesi olmasıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)’nün 11.07.1947 tarihli ve 81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Denetimi Sözleşmesi, iş denetiminin uluslararası dayanağını oluşturmaktadır. Türkiye, 13.12.1950 tarih ve 5690 sayılı yasayla bu sözleşmeyi onaylayarak yükümlülük altına girmiştir. 81 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin 4. maddesinde “iş teftişinin merkezi bir makamın denetimi altında yapılacağı” belirtilmiş olup, söz konusu hükme uygun olarak İş Teftiş Kurulu merkezde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde ve doğrudan Bakana bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Bu anlamda İş Teftiş Kurulu uluslararası bir sözleşmeden kaynağını alan ilk ve tek teftiş kurulu olup, İş Müfettişliği de uluslararası bir meslek statüsündedir. (Kaynak:https://www.csgb.gov.tr/itkb/Contents/baskanlik/tarihce)

İş müfettişleri, Bakanlık bünyesindeki idari müfettişler ile İŞKUR müfettişleri ile birleşmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Aile Bakanlığı Bakanlığı ile birleşmesi ile birlikte bu Bakanlıktaki müfettişlerle de birleşerek “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” uhdesinde  faaliyetlerini sürdürecekler.

Bu yeni oluşumun değerli  fedakar tüm meslektaşlarıma hayırlı olmasını temenni ederim.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir