İş Kanunu İşlemleri

3 Milyara yakın İşçi Para Cezalarını kim harcadı

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul’un 26.01.2016  tarih ve 97 sayılı kararı ve 14.06.2016 tarih ve 98 sayılı olağanüstü toplantı kararları ile 3 Bakanlık Projelerine, 3 İşçi Sendikaları Konfederasyonlarına ve 7 İşçi Sendikalarına olmak üzere toplam 13 projeye 2.905.590,00 TL tahsisat yapılmıştır.

 Bu miktar 18.739,63 TL faiz geliriyle toplam 2.924.329,63 TL’ye ulaşmış, 2.794.368,18 TL harcanmış olup 129.961,45 TL ana hesaba iade edilmiştir.

1)    ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-1

Proje Adı             : İşçilerin İş Mevzuatındaki  Yenilikler Hakkında Bilinçlendirilmesi

Proje Tutarı         : 400.000,00 TL

Kurul Karar No   : 97

Aktarılan Miktar : 400.000,00 TL Yapılan Harcama : 399.312,00 TL Ana Hesaba iade:                               688,00 TL

Proje kapsamında, İş mevzuatımıza getirilen yeni esnek çalışma modelleri olan özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışma hakkında iki adet kamu spotunun hazırlandığı ve ulusal kanallarda yayımlandığını yine iş mevzuatındaki değişiklikler hakkında işçilerin bilinçlendirilerek eğitilmesi amacıyla sosyal medya yönetimi hizmetinin alımının yapıldığını facebook, twitter ve youtube gibi sosyal medya alanlarında hesapların açıldığı belirtilmiştir.

2)    ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-2

Proje  Adı            :  İşgücü  Piyasasında  Yabancı  İşçilerin  Uyum  ve    Bilinç  Düzeylerinin Arttırılması

Proje Tutarı         :  300.000.00 TL

Kurul Karar No      : 97

Aktarılan Miktar : 300.000.00 TL Yapılan Harcama : 205.615,00 TL Ana Hesaba iade :   94.385,00 TL

Proje kapsamında 10 ilde yabancı çalışma izinlerine ilişkin olarak bilgilendirme toplantılarının yapıldığını toplantılara başta işçi ve işveren temsilcileri olmak üzere tüm tarafların davet edildiği ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu, yabancılara ve geçici koruma altında bulunan yabancılara yönelik olarak Arapça ve Türkçe dokümanlar ile çocuklara yönelik ışıklı topların olduğu çantaların mülteci kamplarında dağıtıldığı belirtilmiştir.

3)    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Proje Adı              : Yeni Anayasa Perspektifinde Sendikal Haklar

Proje Tutarı          :  300.000,00 TL

Kurul Karar No      : 98

Aktarılan Miktar : 300.000,00 TL Yapılan Harcama : 267.957,78 TL Ana Hesaba iade  :   32.042,22 TL

Proje kapsamında, hazırlık çalışmaları devam eden yeni anayasa kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan sendikal haklar konusundaki yeniliklere ilişkin olarak belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde 6 ilde işçiler için farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapıldığı belirtilmiştir.

4)    TÜRK-İŞ KONFEDERASYONU

Proje Adı             : İşçi, İşyeri-İSG Kurulu Sendika Temsilcilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Kazandırılması Eğitimi

Proje Tutarı        : 350.000.00 TL

Kurul Karar No   : 97

Aktarılan Miktar : 350.000.00 TL Faiz Geliri     :   10.855,73 TL Yapılan Harcama: 360.855,73 TL

11 ili kapsayan farklı merkezde muhtelif tarihlerde yapılan eğitimlere toplam 2388 çalışanın katılımının sağlandığı, Eğitimlerin iki farklı şekilde düzenlendiğini “Genel İş Salığı ve Güvenliği Eğitimi” adı altında verilen eğitimlere, işçi-işyeri temsilcisi ve İSG kurul temsilcilerinin katıldığını; “Bölge- İl Temsilcileri ve Sendika Başkanları Semineri” adı altında verilen eğitimlere ise Bölge temsilcileri, İl temsilcileri ve sendika Şube başkanlarının katıldıkları belirtilmiştir.

5)    HAK-İŞ KONFEDERASYONU

Proje Adı             : Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İşyerlerini Belgelendirme Projesi

Proje Tutarı         : 272.790.00. TL

Kurul Karar No   : 97

Aktarılan Miktar  : 272.790.00. TL.

Yapılan Harcama: 272.790.00. TL

Proje açılış toplantısı ve Kadın Dostu İşyerleri çalıştayı 07 Mart 2016 tarihinde Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde 81 ilden ve 33 ülkeden gelen 8 bin kadın üye ve temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildiğini, Konfederasyona bağlı 6 sektörde ve 7 ilde muhtelif tarihlerde belgelendirme ve komite toplantısı ve eğitimleri ile saha ve işyeri ziyaretlerinin gerçekleştirildiğini ve proje hedeflerine ulaşıldığı belirtilmiştir.

6)    DİSK KONFEDERASYONU

Proje Adı             : Taşeron İşçilerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunlarının Çözümü İçin Sağlık ve Güvenlik Bilincinin Geliştirilmesi

Proje Tutarı         : 270.000.00 TL

Kurul Karar No   : 98

Aktarılan Miktar  : 270.000.00 TL

Yapılan Harcama: 270.000.00 TL

Yılın ikinci döneminde muhtelif tarihlerde yapılan 12 eğitim ile 1248 kişinin katılımının sağlandığını, seminerlerinin yetişkin eğitimi tekniklerine uygun olarak ve katılımcılık esas alınarak genel olarak taşeron işçilerin sorunlarının yaşandığı (metal, maden, gemi yapım, sağlık, enerji, tekstil vb.) sektörlerde çalışma koşulları, AB standartları, 6331 sayılı İSG yasası, ilgili mevzuat ve örnek yargı kararları içerdiği belirtilmektedir.

7)    KOOP-İŞ SENDİKASI

Proje Adı             : İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci Oluşturma Yönelik İşçi Sendikacı Eğitimi

Proje Tutarı         : 200.000.00 TL

Kurul Karar No    : 97

Aktarılan Miktar : 200.000.00 TL Faiz Geliri       :     3.237,79 TL Yapılan Harcama : 203.237.79 TL

Sendikanın örgütlü olduğu 3 bölgede 500 işçi-sendikacı katılımcının hedeflendiği eğitimlerin 3 gurup ve 2 gün olarak gerçekleştirildiği, eğitimlere 709 kişinin katıldığı ve hedefe ulaşıldığı belirtilmiştir.

8)    TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

Proje Adı             : Savunma ve Güvenlik İş Kolunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Geliştirme Eğitim Projesi

Proje Tutarı        : 195.000,00 TL

Kurul Karar No   : 97

Aktarılan Miktar : 195.000,00 TL Faiz Geliri      :     4.610,78 TL Yapılan Harcama : 198.686,77 TL Ana Hesaba iade :                           924,01 TL

Proje kapsamında 20 eğitimde 3.000 kişiye ulaşılmak hedeflenmişken Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Askeri işyerlerinde 29 eğitim yapılarak 5572 kişiye ulaşıldığı, geçmiş yıllara göre işyerlerinde iş kazalarının azaldığı bunun da işyerlerinde verilen eğitimlerin etken olduğu belirtilmiştir.

9)    ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI

Proje Adı            : Mobilya ve Kağıt Sanayi İşçileri İSG Eğitim Projesi

Proje Tutarı        : 120.000.00 TL

Kurul Karar No  : 97

Aktarılan Miktar : 120.000.00 TL

Yapılan Harcama:120.000.00 TL

Proje kapsamında 8 ilde gerçekleştirilen eğitimlerde 700 kişiye ulaşılması hedeflenmişken  933 çalışanın katılımı ile İSG, Mobbing, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku konularında eğitimlerin gerçekleştirildiğini ve hedefe ulaşıldığı belirtilmiştir.

10)    ÖZ FİNANS- İŞ SENDİKASI

Proje Adı              : Kamu Bankalarında Kadın Çalışanlarının Sendikal Bilincin Artırılması, Kadın Çalışanlar Arası İletişim Artırılması ve Geleceğin Kadın Sendikacılarının Yetiştirilmesi Eğitimi

Proje Tutarı         : 170.000.00 TL.

Kurul Karar No   : 97

Aktarılan Miktar  : 170.000.00 TL

Yapılan Harcama: 170.000.00 TL.

Proje doğrultusunda sendika olarak yoğun örgütlü olduğu 10 ilde gerçekleştirilen eğitim seminerleri ile bankacılık sektöründe çalışan kadınların sendikal bilincinin arttırılması ve geleceğin kadın sendikacılarının yetiştirilmesi konusunda farkındalığın arttırılmasının amaçlandığını ve 463 kişinin katılımı ile eğitimlerin amacının üstünde gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

11)   SOSYAL-İŞ SENDİKASI

Proje Adı                     :  Sosyal-İş Yöneticileri  ve  İşyeri  Sendika Temsilcileri  İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İle uygulama Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi

Proje Tutarı        : 150.000.00 TL

Kurul Karar No  : 97

Aktarılan Miktar : 150.000.00 TL

Yapılan Harcama: 150.000.00 TL

Proje kapsamında 7 ilde şube başkanları, yönetim, denetim ve disiplin organlarında  yer alanlar ile işyeri baş temsilci ve temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen eğitimlerde 260 kişinin katıldığı, İSG, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku konularında eğitimlerin gerçekleştirildiğini ve hedefe ulaşıldığı belirtilmiştir.

12)    KONUT-İŞ SENDİKASI

Proje Adı             : Konut Görevlilerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Projesi

Proje Tutarı         : 27.800,00 TL

Kurul Karar No   : 97

Aktarılan Miktar : 27.800,00 TL Faiz Geliri      :       35,33 TL Yapılan Harcama: 27.799,29 TL Ana Hesaba iade:                              36,13 TL

İSG Kanunu ile ikincil mevzuata ilişkin sunum, eğitim notları ile temel bilgiler içeren broşürlerin hazırlandığını, Ankara’da İSG ile Konut görevlilerinin mesleklerine yönelik 4 adet eğitim seminerlerinin düzenlendiği ve 217 çalışanın katılımının sağlandığını, ayrıca İSG alanında farkındalık yaratarak kültürel değişimin sağlanması amacıyla çalışanları sosyal yönden destekleyen 1,5 saat süreli eğitici tiyatro oyunu gösterisi düzenlendiği ve 800 izleyicinin katıldığı belirtilmiştir.

13)    TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI

Proje Adı                    : Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı ve Güvenliği    Bilinci Oluşturmaya Yönelik  Basın Çalışanı-Sendikacı Eğitim Projesi

Proje Tutarı         : 150.000.00 TL

Kurul Karar No   : 97

Aktarılan Miktar : 150.000.00 TL Yapılan Harcama : 148.113,91 TL Ana Hesaba iade:      1.886,09 TL

Eğitim konularına 212 sayılı Basın Yasası ve Veri Gazeteciliği/Dijital Medya konularının da eklenerek belirlenen 6 eğitimi gerçekleştirildiğini, hedeflenen 350 kişiye ulaşılamadığı, ancak

277 kişinin katılımının sağlanabildiği, eğitim hakkında bilgiler ve eğitim içeriklerinin yer aldığı 2 derginin basılıp katılımcılara dağıtıldığı belirtilmiştir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir