İnsan Kaynakları

Sosyal güvenlik zirvesine yükselmek isteyenlere fırsat

Sosyal güvenlikte uzmanlaşmak bu alanda zirveye ulaşmanın yollarının başında SGK Müfettişliği gelmektedir. SGK, 50 Müfettiş yrd alacaktır. Başvurular 26.05.2017 tarihine kadar devam edecek.

Sınavlar ise 8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak.

SGK Müfettişleri hangi işleri yapmaktadır.

İş güvenliği uzmanı olma hakkı da bulanan müfettişlerin görevlerinden bazıları;

Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.

Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik

Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak.

İşin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarını tespit etmek,

SGK’nın merkez ve taşra teşkilatı ile personelinin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında ise inceleme ve soruşturmak

SGK Başkanı tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir