SGK İşveren Rehberi

2016 yılında değiştirilen SGK uygulama ve işlemleri

2016 yılında SGK uygulamalarında neler değişti? İşte özeti;

  • 6663 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un 60. maddesinin 11. fıkrasına eklenen hükümle;
  • Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını,
  • yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin 1. f.nın (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2  yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın 1. fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmıştır. Bu uygulamaya yönelik yazılım çalışmaları da 30/04/2016 itibarıyla tamamlanmıştır.
  •  6663 sayılı Kanun’la, yaşlılık veya emeklilik aylığı almaya başladıktan sonra kendi nam ve hesabına çalışan vatandaşlarımızın aylıklarından %10 oranında kesilen sosyal güvenlik destek primi uygulamasına 29/02/2016 tarihi itibarıyla son verilmiştir.
  •  6704 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 69’uncu madde ile 25/04/2016 tarihine kadar 60/g kapsamındaki gençlerin 25 yaşına kadar olan borçları terkin edilmiştir.
  •  6736 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/08/2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi, İPC, Kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30/06/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları için yapılandırma imkanı verilmiştir.
  •  6736 sayılı Kanun’la 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin 4/1-(b) kapsamında prim ve prime ilişkin borçlar yapılandırılarak sigortalılarımıza 18 taksite kadar ödeme imkanı tanınmıştır.
  •  5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendi ile 2016 yılında 6745 sayılı Kanun’la 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılardan primini düzenli ödeyenlerin prim tutarlarına 01/10/2016 tarihinden itibaren (5) puanlık indirim uygulanmaya başlanmıştır. 5 puanlık sigorta primi indiriminden faydalanabilmelerini sağlayan uygulama programı da işletime alınmıştır.
  • İsa KARAKAŞ

    Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

    ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

    İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

    A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

    Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

    www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir