İş Kanunu İşlemleri

En az 1510 TL asgari ücret ödenmesi zorunlu olanlar

Kapıcılar,NET 1510 TL asgari ücretle en yüksek asgari ücreti almaktadır. Keza Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK PRİMİ% 14 248,85
İŞSİZLİK SİG. FONU% 1 17,78
KESİNTİLER TOPLAMI 266,63
NET ASGARİ ÜCRET 1.510,87

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.777,50
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 275,51
İŞSİZLİK SİG. FONU% 2 35,55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 2.088.56
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir