Genel

Yeni İş Mahkemeleri nasıl teşkilatlanacak

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI gündemde bu tasarıya göre iş mahkemelerinin teşkilatlanmasında radikal değişiklikler öngörülmektedir. Buna göre; İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulacak. Bu mahkemelerin yargı çevresi, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenecek.
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilecek. Bu daireler numaralandırılacak.

İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilecek. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanacak. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorunda.
İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince, bu yeni İş Mahkemeleri Kanundaki usul ve esaslara göre bakılacak.

SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK BAŞUZMANI İsa KARAKAŞ

SGK EMEKLİLİKTE SON NOKTA: Tüm kitapçılardan araştırın, bu kitaptan daha güncel daha kapsamlı-tüm emeklilik uygulamalarına yer veren, emeklilik uyuşmazlıklarında SGK’ya İTİRAZ ve Dava yollarına Yargıtay kararlarıyla yer veren üstelik SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK BAŞUZMANI İsa KARAKAŞ’ın 20 yılı aşkın mesleki deneyim ve 25 yılı aşkın eğitim ve akademik kariye güvencesiyle ….

SGK Emeklilik alanında Uzmanlaşmak isteyenler DİKKAT, Emeklilik ile ilgili bilirkişilik, müşavirlik, uzmanlık,hocalık ve diğer ilgililerin elinden düşüremediği en güncel, tüm emeklilik konularını kapsayan, dilekçe-form örneklerine yer veren örnekli-uygulamalı, emeklilik uyuşmazlıklarına İTİRAZ ve DAVA yollarına yer verem ALTERNATİFSİZ eserimizin hızla tükenen 3.Baskısı “Tüm yönleriyle herkes için güncel yargı kararlarıyla EMEKLİLİK Uygulaması ve DAVALARI” Kitabımızın güncel 1152 sayfa/2016 yılı 4. baskısı Türkiye genelinde tüm hukuk yayınevlerinin raflarında yer almaktadır.

Untitled-2

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir