Genel

Yeni İş Mahkemeleri nasıl teşkilatlanacak

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI gündemde bu tasarıya göre iş mahkemelerinin teşkilatlanmasında radikal değişiklikler öngörülmektedir. Buna göre; İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulacak. Bu mahkemelerin yargı çevresi, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenecek. İş durumunun […]

Genel

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hazırlanan yeni yönetmelik taslağında ne var

20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu,  29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 29/05/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak, tehlikeli maddeler bulunduran […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

Taşeron İşçilerle ilgili en son haber: Taşeron işçileri ne zaman alınacak, yeni torbada hüküm var mı

Taşeron işçilerinden her gün yüzlerce e-mail sayfamıza gelmektedir. İsa Hocam ne zaman kamuya bizi alacaklar? sorusuna cevabımız: Maalesef şu ana kadar TBMM’ye sevk edilen bir kanun tasarısı yok. Bu ay yeni verilen Torba kanunlarda  Urfa’ya istiklal madalyası verilmesinden 65 yaş aylığına kadar her şey var, ama Taşeron işçileriyle ilgili herhangi bir hüküm yok.. Konuyla ilgili en […]