SGK İşveren Rehberi

12 Kanunda değişiklik yapılacak

12 farklı kanun ve kanun hükmünde karamamede değişiklik yapılması öngörülmektedir.

Yapılması öngörülen düzenlemeler doğrultusunda özetle;

  • 2020 yılı içerisinde 7 ilimizi etkileyen 3 deprem afetinden etkilenen afetzedelere yardım edilebilmesi,
  • Vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini kolaylaştırılmasını teminen elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi,
  • 3201 sayılı Kanun kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın aylıkları kesilmeksizin yurt dışında yan zamanlı çalışabilmelerine imkan sağlanması,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların finansman ihtiyacına yönelik düzenleme yapılması,
  • İlgili mevzuat kapsamında ödenmeyen çek bedellerine ilişkin olarak borçlunun ödeme imkanının, alacaklının da tahsil imkanının güçlendirilmesi,
  • KİT’lerde iç kontrol sisteminin kanunen oluşturulması ve KİT iç denetçilerinin özlük haklarının belirlenmesi,
  • Diğer bazı konulara ilişkin değişiklikler yapılması, amaçlanmaktadır.
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir