İş Kanunu İşlemleri Yabancılar Rehberi

Kaçak yabancı çalıştıranlar yandı:Çifte kavrulmuş ceza var

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI (TL)2017 CEZA MİKTARI (TL)2018 CEZA MİKTARI (TL)2019   Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.229 7.130 8.821   Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 2.491 2.851 3.527   Çalışma izni olmaksızın bağımsız […]

Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK katılım payında bilmek istediğiniz her şey

SGK Katılım payı; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutardır. Bu pay; Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar Vücut dışı protez ve ortezler ve Yardımcı üreme yöntemi […]

iş sağlığı kitabı
İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu iş sağlığı ve güvenliği cezası uygulanmamaktadır

23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile 6331 sayılı Kanunun 26. Maddesi değiştirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu kanunun uygulanmasında uyulacak usul ve esaslar Müşavirliğimizin 08.06.2015 tarih ve 20841 sayılı yazısı ile belirlenmiş olup talimat olarak Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine gönderilmiştir. Söz konusu talimat ekte gönderilmektedir. […]

İş Kanunu İşlemleri

3 Milyara yakın İşçi Para Cezalarını kim harcadı

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul’un 26.01.2016  tarih ve 97 sayılı kararı ve 14.06.2016 tarih ve 98 sayılı olağanüstü toplantı kararları ile 3 Bakanlık Projelerine, 3 İşçi Sendikaları Konfederasyonlarına ve 7 İşçi Sendikalarına olmak üzere toplam 13 projeye 2.905.590,00 TL tahsisat yapılmıştır.  Bu miktar 18.739,63 TL faiz geliriyle toplam 2.924.329,63 TL’ye ulaşmış, […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

Müfettişler bu eksiklikler nedeniyle İnşaat sektörüne kapatma ve ceza yağdırdı

İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı tarafından yürütülen “Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlı Teftişi” çerçevesinde, 24 ilde Mart/2015 ile Kasım/2015 tarihleri arasındaki süreçte 62 müfettiş ile 1104 adet yapı işyerinin denetimi yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda 30.875 erkek, 572 kadın çalışan olmak üzere toplam 31.447 çalışana ulaşılmıştır. Yapılan teftişler sonrasında teftiş edilen işyerlerinde toplam 11.260 […]