SGK İşveren Rehberi

SGK tarafından yapılan mevzuat değişiklikleri ve işverene getirilen kolaylıklar

7103 s. Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (7103 sayılı Kanun) 69’uncu maddesiyle 5510 sayılı Kanun’a ek 16. madde eklenmiş olup, yapılan düzenleme ile vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile Kurum tarafından yurt içinde hizmet satın aldığı sağlık hizmet  sunucusu işyerlerinin, madde hükmünün yürürlüğe girdiği […]

SGK İşveren Rehberi

İşte tüm yönleriyle SGK’nın yeni “Kapıcı” çalıştırma uygulamaları

I-GİRİŞ: 1/3/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SGK kapıcı işlemlerini kolaylaştırdı. 1.Yasal Düzenleme: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesinde 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 68 inci maddesiyle yapılan düzenleme ile konut kapıcılığı işyerleri de kolay işverenlik […]