SGK İşveren Rehberi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin dönem değişikliği

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. GVK.nun  98 inci maddesine göre, ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve […]

SGK İşveren Rehberi

Artık 26 Ağustosa kadar işyerlerinin bu beyannameyi vermesi zorunlu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kırşehir ilindeki işverenler için 01.06.2017  günü başlatıldı. Ardından – Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki işverenler için 01.01.2018, – Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki işverenler için 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.07.2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26.08.2020 tarihine kadar […]

SGK İşveren Rehberi

Telafi eğitimine ilişkin SGK işlemleri

03/04/2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara eklenen geçici 6 ncı madde; 2019-2020 öğretim yılında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile […]

SGK İşveren Rehberi

İşveren ve muhasebecilere müjde erteleniyor

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yürürlük tarihi 01 Mart yerine  1 Temmuz 2020 tarihine erteleniyor. Konuyla ilgili tebliğ çok yakında yayımlanacaktır. Konuyla ilgili başta Türkiye Gazetesindeki köşemizle olsun her türlü desteği meslek mensuplarına verdik. Konuyla ilgili yazımız SMMM ve işverenler: MPHB’nin yürürlük tarihi ertelensin! İsa KARAKAŞ 01/04/2020 Türkiye Gazetesi Hükûmet, koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda […]

SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Sonradan Verilen Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Primleri ne zamana kadar ödenebilir

Sonradan Verilen (4/1-c) sigortalılarına ait Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Primleri ne zamana kadar ödenebilir? sorusuna cevap;  Ek mahiyetteki aylık fiili hizmet süresi zammı prim belgesi, sigortalıların geçmiş aylara ilişkin FHSZ ve prim tutarları ile bu kapsamda geçen çalışmalara ilişkin bilgileri kapsayacak şekilde; Yasal düzenleme veya Bakanlar Kurulu Kararı ile katsayı farkı, enflasyon farkı veya […]