Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Sözleşmesiz Sağlık Hizmet Sunucularının Elektronik İstirahat Raporu Düzenleme Yetkisi 

Bilindiği üzere, 2016/21 sayılı Genelgenin “6.1.1. İstirahat Raporlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar” başlıklı bölümünde; istirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi gerektiği ifadelerine yer verilmiştir. Buna göre, Kurumumuz ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucuları hekimlerince sigortalılar adına elektronik ortamda istirahat raporu düzenlenebilmesi için öncelikle MEDULA uygulaması üzerinden […]

Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK “Güvenli Elektronik İmzalı” uygulamaya geçecek

01.01.2013 tarihinden itibaren “SGK Kurumsal Hekim Şifreli” ereçete, 01.01.2016 tarihinden itibaren de “Güvenli Elektronik İmzalı” ereçete uygulaması MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularında ve Sağlık Bakanlığı 1. Basamak Aile Hekimliklerinde zorunlu olmak üzere SGK tarafından uygulamaya açılmıştır. 01.10.2018 tarihinden itibaren diğer 1. basamak sağlık hizmet sunucularında da (Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve […]

sgk dan muaf olmak
SGK İşveren Rehberi

SGK’dan elektronik e-tebliğat dönemi

SGK; 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi ve 213 sayılı Kanunun 1071A maddesi gereği Elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve Kendisine elektronik olarak tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili bulunmaktadır. Elektronik ortamda tebligat, […]

Genel Sağlık Sigortası

Reçetelere Başhekimlik onayı zorunluluğu kaldırıldı mı

SGK uygulması gereğince İlaç reçetelerinin güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik olarak düzenlenmesi esas. Elektronik reçete uygulamasında 01.10.2016 tarihinden itibaren Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sadece “Güvenli Elektronik İmza” ile e-reçete düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.       SGK’nın  20.10.2016 tarihli duyurumuzda sistemlerin çalışmaması durumunda düzenlenen manuel reçetelerde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” […]

Genel Sağlık Sigortası

SGK, Elektronik imzayı zorunlu hale getirecek

SGK, Elektronik imza istiyor: E-reçete uygulamasına 01.07.2012 tarihinde başlanılmıştır. 15.01.2013 tarihi itibariyle de zorunlu olmuştur. Kurum tarafından bedelleri karşılanan tüm reçetelerin ancak % 85’i e-reçete olarak düzenlenmektedir. Ancak bir kısım sağlık hizmeti sunucularının MEDULA-Eczane sisteminin düzenli çalışmasına rağmen e-reçete üretmedikleri tespit edilmiş olup konu hakkında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. E-reçete uygulaması ile ilgili Kurum web servislerinde yayımlanan tüm duyurularımız geçerlidir. Elektronik ortamda […]