SGK İşveren Rehberi

Taşeronların SGK işyeri tescili nasıl yapılmalı

Asıl işverenlerden iş alan alt işverenler için asıl işverene ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek 3  haneli alt işveren numarası verilerek, alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılara ilişkin bildirimlerin bu işyeri sicil numarası üzerinden yapılması sağlanacak olup,  alt işverenler için ayrıca işyeri dosyası açılmayacaktır. Diğer yandan uygulamada asıl işverenlerce alt işverenlerin sözleşmelerinin sona erdiği hususunun ilgili […]

İş Kanunu İşlemleri

Alt işveren mi asıl işveren mi işte yasal boyutu

Asıl işveren ile  alt işverenler arasında geçerli ya da muvazaalı bir alt işverenlik ilişkisi olup olmadığının tespitinde 4857 sayılı Kanun’un 2. maddesinde yer alan hükümler önem kazanmaktadır. Buna göre;  “…Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi […]

Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

Dönemler itibarıyla SGK Sigorta Primine Esas Kazanç TABAN (Alt) ve TAVAN ( üst) Sınırları

İşverenlerin ve sigortalıların ödeyecekleri primler sigorta primine esas günlük kazanç sınırları baz alınarak belirlenmektedir.  Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancının   alt sınırı sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere […]

İş Kanunu İşlemleri

İşyerinde iş alıp işçi çalıştıran herkes Taşeron/Alt işveren olamaz

www.isakarakas.com sitemize en çok gelen sorulardan biri de taşeronluk müessesesi ile ilgili olmaktadır. İşyerinde iş alıp işçi çalıştıran herkes Taşeron/Alt işveren olamaz. Bunun için İş Kanunda öngörülen aşağıdaki şartlara dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde tüm sorumluluk-yükümlülük ve cezalar sadece asıl işveren hakkında uygulanır. Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için; Asıl işverenin işyerinde mal veya […]

SGK İşveren Rehberi

Alt işveren varsa KHK teşviğinde bu özel koşullar gerekli

I.GİRİŞ:9.2.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. madde eklenmiştir. Bu teşvik işverenler açısından çok cazip. II.ALT İŞVERENLİKTE ÖZEL KOŞULLAR: 4447 sayılı Kanunun geçici 17. maddesinde öngörülen işveren desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve […]