SGK İşveren Rehberi

SGK borçlarını taksitle yapılandıranlar mutlaka okusun

6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için taksitle ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçlularca bir takvim yılı içinde üç taksitin yasal süresi içinde tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmektedir. 6111 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarına (kira alacakları hariç) ilişkin üçüncü taksit ödeme yükümlülüğü 31/10/2011 tarihinde sona ereceğinden, ilk iki taksitini yasal süresi içinde tam olarak ödememiş olan borçluların (bu taksitleri yasal süresi dışında ödemiş olsalar dahi), 2011 yılına ilişkin kalan taksitlerini yasal süresi içinde ve tam olarak ödememeleri halinde, 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Bu itibarla, ilk iki taksitini yasal süresi içinde ve tam olarak ödememiş olan borçluların ödeme vadesi 31/10/2011 tarihinde sona eren üçüncü taksitleri ile 2/1/2012 tarihinde sona eren dördüncü taksitlerini mutlaka yasal süresi içinde ve tam olarak ödemeleri gerekmektedir. İşverenlerimize ve sigortalılarımıza önemle duyurulur.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir