İş Kanunu İşlemleri

kıdem tazminatı tavanı hesabı

KIDEM TAZMİNATI; 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.09.1980 – 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı. Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır :

1 – Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 – Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 – KıdemAylığı Toplam göstergesi X Aylık katsayısı

4 – Taban Aylık göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 – En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyannca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda % 255’ine,
-Ek göstergesi 7.600 (dahil) – 8.400 (hariç) arasında olanlarda % 215’ine,
-Ek göstergesi 6.400 (dahil) – 7.600 (hariç) arasında olanlarda %195’ine,
-Ek göstergesi 4.800 (dahil) – 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165’ine,
-Ek göstergesi 3.600 (dahil) – 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145’ine,
-Ek göstergesi 2.200 (dahil) – 3.600 (hariç) arasında olanlarda % 85’ine,
-Diğerlerinde % 55’ine,
oranı uygulanacaktır.  Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

 

01/01/2018 tarihi itibarıyla:
1- Aylık göstergesi: 1.500, Aylık katsayısı: 0,10855
1.500 x 0,10855 = 162,825
2- Ek göstergesi: 8000, Aylık katsayısı: 0,10855
8.000 x 0,10855 = 868,400
3- Kıdem Aylığı Toplam göstergesi: 500, Aylık katsayısı: 0,093259
500 x 0,10855 = 48,029
4- Taban Aylığı göstergesi: 1.000, Taban Aylık katsayısı: 1,699121
1.000 x 1,699121 = 1.699,121
5- (Aylık Gösterge + ek Gösterge) X, Aylık katsayısı x 2,15 (% 215)
1.500 + 8.000 = 9.500
9.500 x 0,10855 = 1.031,225
1.031,225 x 2,15 = 2.217,133
= 162,825 868,400 54,275 1.699,121    2.217,133
=        5.001,76 TL

01/ocak 2018 tarihinden itibaren Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı:  5.001,76 TL

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir