İş Kanunu İşlemleri Yabancılar Rehberi

YABANCILARIN  TÜRK VATANDAŞI OLMALARI HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

YABANCILARIN  TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇMESİ KOLAYLAŞTIRILDI: Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik değiştirildi. BU DEĞİŞİKLİK SONUCUNDA VATANDAŞLIK KRİTERLERİ ÇOK KOLAYLAŞTI. DAHA AZ YATIRIM YADA GAYRİMENKUL ALIMIYLA VATANDAŞ OLMAK ARTIK DAHA KOLAY HALE GELDİ. İŞTE; Bu Yönetmeliğin  20. maddesinin 2. fıkrasında yer alan fıkranın (a) bendinde yer alan “2.000.000 Amerikan Dolan”, “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları […]

SGK İşveren Rehberi Yabancılar Rehberi

Yabancıların Çalışma İzinlerinde silbaştan yeni uygulama değişikliği

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sisteminin yenilenmesi çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, uygulamaya en yakın zamanda geçilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle; Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu olacaktır. Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olacaktır. […]

Yabancılar Rehberi

Yabancıların, Türkiye’de süresiz çalışma uygulaması başladı

Yabancılara, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren, yakınına ise ikamet hakkı veren Turkuaz Kart uygulaması 14.03. 2017 tarihi itibarıyla başladı. Turkuaz Kartı kimler alabilir? a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, b) Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel […]

Yabancılar Rehberi

Yabancı işçi çalıştıranlar mağdur olmamak için bu yeni uygulamalara dikkat

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen yeni  6735 s. Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır. 4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesinde; “Süresi sona erecek […]

Yabancılar Rehberi

Yeni Yabancılar Kanunun Yasalaşan Tam Hali

Yeni Yabancılar Kanunun Yasalaşan Tam Hali:28/7/2016 Tarih ve 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 13/08/ 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek […]