SGK İşveren Rehberi

İşte yeni torba ile yapılacak yeni düzenlemeler

Hükümet tarafından TBMM’ye yeni Torba Yasa/Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  gönderildi. Bu teklifte Gurbetçilere yönelik önemli düzenlemeler yer almaktadır: 3201 sayılı Kanun kapsamında aylık alan vatandaşlarımızın aylıkları kesilmeksizin yurt dışında yan zamanlı çalışabilmelerine imkan sağlanması 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal […]

SGK İşveren Rehberi

Yersiz ödemelere ilişkin değişiklerin uygulanması

SGK (5510 s.) Kanunun geçici 79 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında; 5434 sayılı Kanunun mülga 64. maddesi ve Kanunun 47. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında “Harp Malullüğü” aylığı bağlananların kendileri veya hak sahiplerine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 s.Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların kendileri veya […]

SGK İşveren Rehberi

12 Kanunda değişiklik yapılacak

12 farklı kanun ve kanun hükmünde karamamede değişiklik yapılması öngörülmektedir. Yapılması öngörülen düzenlemeler doğrultusunda özetle; 2020 yılı içerisinde 7 ilimizi etkileyen 3 deprem afetinden etkilenen afetzedelere yardım edilebilmesi, Vatandaşlarımızın hizmetlere erişimini kolaylaştırılmasını teminen elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, 3201 sayılı Kanun kapsamında aylık alan […]

isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi Teşvik İşlemleri

SGK teşviklerinde çakışma nedeniyle iptal edilen sigortalılığın ortalamanın altına düşmesi

KONU: 4447 s.K. geçici 10, 15, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan SGK prim teşviklerinden yararlanan işverenlerin; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılık ile (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünün çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılıktan kaynaklanan hizmetlerin iptal edilmesi sonrasında ilgili kanun maddelerinde belirtilen ortalamaya ilave […]

SGK İşveren Rehberi

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi çözümleri

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezine 2019 yılında gelen çağrılar; ALO 170 Hattı, 1.296’sı vatandaş temsilcisi olmak üzere 1.567 çalışan ile 7/24 vatandaşlara hizmet vermektedir. ALO 170; %30 engelli, %50’ın üstünde kadın, %15 oranında gazi, gazi ve şehit yakını istihdamıyla Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biridir. 01/01/2019-31/12/2019 tarihleri arasında toplam 14.770.150 çağrı […]