SGK İşveren Rehberi

Az işçisi olan bu Devlet teşvikini kaçırmasın

İstihdamın artırılarak işsizliğin azaltılması, mesleği olmayanlara işsizlerin meslek sahibi yapılması, iş gücünün verimliliğinin artırılması, stratejik sektörlerin desteklenmesi, işverenleri ve üretimi desteklemek amacıyla devlet destekleri ve teşvik programları hayati öneme sahip bulunmaktadır. Ülkemizde 2004 yılına kadar olan dönemde üreten kesime, istihdama iş yerlerine neredeyse hiçbir SSK/SGK desteği yoktu. Özellikle 2008 yılından itibaren tüm iş yerlerine her yıl artan […]

Dernekler Rehberi SGK İşveren Rehberi

Nice Mutlu&Sağlıklı ve Huzurlu Bayramlara

“Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar dilerim.”   İsa KARAKAŞ SGK BAŞMÜFETTİŞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. Gen.Başkanı   Birgün Temel’ in annesi vefat etmiş. Temel’ in namaz kılmadığını gören arkaşdaşları sormuş. – Ula Temel niye namaz kılmaysun? Temel cevap vermiş: – Haçen ben cenaze namazı kılmayı bilmeyrum […]

SGK İşveren Rehberi

Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılması

1) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının peşin ödenmesi 31.3.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının başvuru süresinin sonuna kadar (31.7.2018) işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 31.8.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan […]

isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

Uyumlu işverene SGK KOLAYLIKLARI

I.GİRİŞ:  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin işlemler yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. 2.Uyumlu prim borçlularının belirlenmesi esasları 2.1) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan […]

SGK İşveren Rehberi

SGK’nın ruhsatlara istinadan işyerlerini tescilinde yapılacak işlemlerde değişiklikler

ı. GİRİŞ/Yasal düzenleme: 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18. ve 19. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; 11. maddesinin3. fıkrasının 2.cümlesi “Şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve […]