SGK İşveren Rehberi

SGK asgari işçilikte “Soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi” ne ilişkin yeni SGK önlemleri

I. GİRİŞ: SGK  Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik’in “Kesin Teminatın İadesi” başlıklı 7 nci maddesinde; işveren tarafından idareye ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe işverene ait kesin teminatın iade edilemeyeceği öngörülmüştür. II.UYGULAMAYA İLİŞKİN MEVZUAT: Prim ve İdari Para Cezası […]

SGK İşveren Rehberi

Dr ve sağlıkçılara emeklilik ve özlük haklarını iyileştiren kanunun R.G’de yayımlanan tam metni

Dr ve sağlıkçılara emeklilik ve özlük haklarını iyileştiren ve bedelli askerlik yapacakları ilgilendiren  kanunun R.G’de yayımlandı. Kanunun  tam metni aşağıda yer almaktadır. ASKERLİK KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA VE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7146                                         Kabul Tarihi: 26/7/2018 MADDE I- 21/6/1927 tarihli ve I III sayılı Askerlik Kanununun ek […]

SGK İşveren Rehberi

e-Bildirgenizi kontrol ettiniz mi?

Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanma durumu hata listeleri vasıtasıyla kontrol edilmekte olup, hata listelerinde yer alan kayıtlar düzeltilmediği sürece e-Bildirge üzerinden cari ayda kanun numaralı belge düzenlenmesi engellenmiş (son üç gün hariç) ve bu uygulama 2018/5 (dahil) ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesine kadar devam etmiştir. Ancak, ünitelerimizin iş yoğunluğu […]

SGK İşveren Rehberi

Genç girişimçi teşviki

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde; “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi […]

SGK İşveren Rehberi

Panik yok SGK’nın bu belgelerini verme süresi daha dolmadı

SGK MALİ TATİL UYGULAMASI GEREĞİNCE; 01 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7. gün sonu olan 27 Temmuz(dahil) kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu, yine 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dahil) tarihinde yerine getirilmiş olması halinde […]