Genel Sağlık Sigortası Archive

Dün Torbanın 2.bölümü yasalaştı, Tüp bebek bekleyenlere müjde

Dün, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen “torba kanun” tasarısının 25-50. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul

SGK MEDULA-hastane sistemini kullananlar DİKKAT

Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.2. Yatarak Tedavilerde Ödeme başlıklı bölümünün ikinci fıkrası “Üçüncü basamak sağlık

En güncel bilgiler anında:Torba Kanunda bugün de 11 madde kabul edildi, İsa KARAKAŞ sizin için yazdı

Yeni Torba Kanunla yapılan en son  değişikleri ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ/A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI/Çalışma ve Sosyal

Panik yok SGK, süre uzattı

 18.04.2014 tarihinde Kurumumuz web sayfasında yayımlanmış olan “Kurumumuzla Sözleşmeli Tüm Özel Sağlık Hizmet Sunucularının

3 Milyon 700 Bin Vatandaşa 9Milyar 400 Milyon Dolar GSS Borcu

Sosyal Güvenlik Reformu ile zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasının 2012 yılının Ocak ayında yürürlüğü

Müfettiş ve iş güvenliği uzmanı, işyeri sayısı bağlamında iş sağlığı ve güvenliği denetiminin yetersizliği

İsa KARAKAŞ Diyor ki;12 milyon 200 bin çalışanımız var. 1 milyon 523 bin çalışan

Trafik Kazasında SGK; tedavi masraflarını ve iş göremezlik ödeneklerini Kazaya neden olandan mı Özel Sigortadan mı tahsil edebilir

SGK, Trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yapılan tedavi giderleri ile ödenene geçici iş göremezlik

SGK,Hasta Kabul, Fatura, Tedavi Rapor ve Diş Taahhüt Süreçlerinde DEĞİŞİKLİĞE gidiyor

Medula uygulamaları performans iyileştirme çalışmalarının devam ettiği, bu doğrultuda; Medula Hastane hasta kabul, fatura,

Genel sağlık sigortalı olanın üzerinden kimler faydalanabilir

Genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; 1)

SGK MEDULA’dadeğişiklik:01 Mayıs 2014 tarihine DİKKAT

Medula Hastane hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt web servislerinin daha etkili ve izlenebilir

SUT yine değişti

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 24/3/2013

Almancılar SGK sağlık yardımlarından nasıl faydalanacak

Almanya sigortalıları için hazırlanmış olan Yurtdışı Provizyon aktivasyon ve Sağlık Sisteminin (YUPASS) Medula bölümü

Yurtdışı sigortalıların sağlık yardımlarından yararlanmasına ilişkin yeni düzenleme

Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 01 Nisan 2014  tarihinden itibaren MEDULA

Sağlıkçılar dikkat

 Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1.B-1 – Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması başlıklı bölümünün 12. fıkrasındaki “Ayaktan

Yabancılar genel sağlık sigortalılığından nasıl yararlanır

5510 S. Kanunun 60. m.nin 1. fıkrasının (d) bendinde; mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla,