Genel Sağlık Sigortası Archive

SGK GSS borcundan kurtulmanın PÜF noktaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. Genel Başkanı, ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ/ SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK BAŞUZMANI

Danıştay’ın SUT iptali ile birlikte SGK Sağlık Uygulamalarını nasıl yürütecek

Danıştay 15. Dairesinin 12/11/2014 tarihli ve E.2013/8369 sayılı kararı ile; 24/03/2013 tarih ve 28597 sayılı

SGK’dan milyonları sevindiren haber

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile uygulamaya konulan, ancak 2012

Genel sağlık sigortasında ne değişti sigortalıları nası etkileycek

18/02/2015  tarihinde  Sağlık Uygulama Tebliği değişti. Peki bu değişiklik GSS’lileri nasıl etkileyecek: 1)Epidermolizis Büllosa

TBMM’deki tasarıya göre:Hangi Borçlu Bağ-Kur’lular Nasıl Sağlıktan yararlandırılacak

TBMM’deki tasarıya göre:Hangi Borçlu Bağ-Kur’lular Nasıl Sağlıktan yararlandırılacak? Bilgi kirliliğine son işte sorunun gerçek

Almanya kaza sigortalılarının protez temini

Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre Almanya adına sağlık yardımı hakkına sahip kaza sigortalılarının, gerek

Borçlu Bağkurluların eş ve çocukları sağlık yardımlarından faydalanabilir mi?

 BAĞ-KUR’lular (4/1-bliler) dan 60 günden fazla prim borcu olan ancak ödeme veya taksitlendirmede bulunmayan sigortalıların

Aylıksız izinli sayılan personelin GSS primlerinin ödenmesinin esasları, süresi

Ücretsiz izinli/Aylıksız izinli sayılan kamu personelinin genel sağlık sigortası primleri; 1— Personel mevzuatı uyarınca

SGK ile sağlık bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sağlanmasının usul ve esasları

SGK İle Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Hizmeti Sunucuları Arasında Yapılan Götürü Bedel Üzerinden Sağlık

SGK Sağlık uygulamalarında yeni yapılan değişikliklerler neler değişti

SGK, 24/12/2014 tarihinde R.G.’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına

SGK’dan size de bir SMS gelebilir

SGK’dan size de bir SMS gelebilir: SGK, Genel Sağlık Sigortası bilincini arttırmak ve hizmet süreçlerini

DR şifreleri çalınarak Büyük e-REÇETE VURGUNU yapıldı

Sağlık sektörünü gözüne kestiren dolandırıcılık şebekeleri, doktorların e-reçete şifrelerini çaldı. Şebeke, yüksek tutarlı ilaçları

SGK MEDULA SAĞLIK sistemi infilak etti mi

Bugünlerde gerek kamuyoyunda gerekse medya da en çok konuşulan sıkıntıların başında sağlık alanında hizmet

Özel hastanelerde tedavi olurken dikkat edilecek önemli hususlar

 GİRİŞ:SGK tarafından  belirlenen oranı geçmemek kaydıyla hastalarımızdan alınan ücrettir. Ayrıca, üniversite hastanelerinde de öğretim

Danıştay SGK’ya DUR dedi, Büyük emek ve para harcanan proje durduruldu

Sağlık suistimalleri çığ gibi büyüdü. bundan hem vatandaş şikayetçi, hem Kurum hem de haksız