SGK MEDULA’dadeğişiklik:01 Mayıs 2014 tarihine DİKKAT

SGK MEDULA’dadeğişiklik:01 Mayıs 2014 tarihine DİKKAT

Medula Hastane hasta kabul, fatura, rapor ve taahhüt web servislerinin daha etkili ve izlenebilir bir şekilde hizmet verebilmesi için; servis üzerinde güvenlik ve performans ile ilgili değişiklikler yapılmış, kontroller eklenmiş ve servisler test ortamında yeni adresine taşınmıştır. Servislere erişim yöntemi daha güvenli bir yöntem olan ws-security olarak değiştirilmiĢ; kullanıcı adı
İsa KarakaşGenel Sağlık Sigortası0 Yorum16 Nisan 2014Devamı..
SUT yine değişti

SUT yine değişti

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(11) Kurumla sözleşmeli özel sağlık kurum ve kuruluşları, bir başka sağlık kurum ve kuruluşundan
İsa KarakaşGenel Sağlık Sigortası1 Yorum11 Nisan 2014Devamı..
Almancılar SGK sağlık yardımlarından nasıl faydalanacak

Almancılar SGK sağlık yardımlarından nasıl faydalanacak

Almanya sigortalıları için hazırlanmış olan Yurtdışı Provizyon aktivasyon ve Sağlık Sisteminin (YUPASS) Medula bölümü 1. 4. 2014 tarihinde işletime açılmıştır. 1- Bu kapsamdaki kişiler sağlık hizmet sunucularına anılan tarihten itibaren Medula üzerinden 10 haneli YUPASS numarası ile başvuracaklarından bundan böyle kesinlikle Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Hakkı Belgesi ile
İsa KarakaşGenel Sağlık Sigortası0 Yorum3 Nisan 2014Devamı..
Yurtdışı sigortalıların sağlık yardımlarından yararlanmasına ilişkin yeni düzenleme

Yurtdışı sigortalıların sağlık yardımlarından yararlanmasına ilişkin yeni düzenleme

Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 01 Nisan 2014  tarihinden itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınmaya başlanacaktır. Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişilerin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, Kurum bilgi işlem sistemi (MEDULA-Hastane, MEDULA-Optik, MEDULA-Eczane provizyon sistemi) üzerinden 10
İsa KarakaşGenel Sağlık Sigortası0 Yorum29 Mart 2014Devamı..
Sağlıkçılar dikkat

Sağlıkçılar dikkat

 Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1.B-1 – Ayakta tedavilerde ödeme uygulaması başlıklı bölümünün 12. fıkrasındaki “Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı
İsa KarakaşGenel Sağlık Sigortası0 Yorum26 Mart 2014Devamı..
Yabancılar genel sağlık sigortalılığından nasıl yararlanır

Yabancılar genel sağlık sigortalılığından nasıl yararlanır

5510 S. Kanunun 60. m.nin 1. fıkrasının (d) bendinde; mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢilerin genel sağlık sigortalısı sayılacağı, Kanunun 61. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların; Türkiye’deki yerleşim
Gelir testi yapmayan işsizler her ay 257,04 TL ödeyecek

Gelir testi yapmayan işsizler her ay 257,04 TL ödeyecek

Gelir testi yapmayan işsizler ile sosyal güvencesi bulunmayanlar her ay 257,04 TL ödeyecek. Bu kişilerin gelir testi yapmaları halinde 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi; 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;www.isakarakas.com - Aylık
İsa KarakaşGenel Sağlık Sigortası0 Yorum24 Ocak 2014Devamı..
İlacını kendin takip et dönemi başlıyor

İlacını kendin takip et dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, düzenlediği basın toplantısında, bakanlığının, hastaların sahte ilaç kullanımı nedeniyle mağdur olmasını engellemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda ”İlaç Takip Uygulaması”nı başlattığını söyledi. Bugün başlayan uygulamanın kısa bir süre sonra vatandaşların hizmetine sunulacağını aktaran Müezzinoğlu, ”Şu anda test aşamasında olan ‘İlaç Takip Uygulaması’ 15 gün sonra 75 milyon vatandaşımızın
İsa KarakaşGenel Sağlık Sigortası0 Yorum6 Ocak 2014Devamı..
TAM Gün kabul edildi, Yasa ne getiriyor ne götürüyor

TAM Gün kabul edildi, Yasa ne getiriyor ne götürüyor

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “tam gün” tasarısı olarak bilinen, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair “torba tasarı” kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gerekli bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek, ayniyatı
İsa KarakaşGenel Sağlık Sigortası0 Yorum3 Ocak 2014Devamı..
SGK’ya fatura teslim süresi UZATILDI

SGK’ya fatura teslim süresi UZATILDI

 Fatura tesliminde yaşanabilecek gecikmeler/sorunlar göz önünde bulundurularak; Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerin Kasım 2013 dönemi fatura teslim süresi 20/12/2013 tarihi mesai saati sonuna kadar ertelenmiştir. (SGK)U
İsa KarakaşGenel Sağlık Sigortası0 Yorum16 Aralık 2013Devamı..
Sayfa123»

Anket

ÇEKO (ÇEEİ) Mezunları İş Güvenliği Uzmanı olmalı mı?

View Results

Loading ... Loading ...

Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı

E-Bülten

E-Posta adresinizi aşağıdaki bölümden bültenimize ekleyerek yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz!


Aboneliğinizin onaylanması için lütfen verdiğiniz mail adresini kontrol ediniz.!

İletişim Formu