Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Görüntü yoksa SGK’dan para da yok

Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık hizmeti sunan tüm Kamu Hastaneleri (2.ve 3. Basamak Sağlık Bakanlığı yataklı/yataksız kurumların tamamı) 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren; Üniversite ve özel sağlık hizmet sunucuları ise 01 Ağustos 2018 tarihinden itibaren; Kurumumuza fatura edilen MR/BT görüntüleme işlemleri  (1 Haziran öncesi görüntü çekilmiş olsa dahi MEDULA faturalama işlemi 1 Haziran 30 Haziran dönemine […]

Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

En son değişikliklerle meslek hastalığının bildirim işlemleri

5510 sayılı Kanunun 14. maddesinde yer verilen meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hususları ile ilgili olarak gelen talimat taleplerinden meslek hastalıkları hastaneleri tarafından düzenlenen istirahat raporları veya meslek hastalığı tespitlerinin akabinde kısa vadeli sigortalar servislerince işverenlerden iş kazası meslek hastalığı bildirim formu ile bildirim talebinde bulunulduğu ve bu durumunda uygulamada sorunlara yol açmaktadır. Meslek […]

Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Hastane ve sağlıkçılar; SGK uyardı

Ulusal Kayıt Sistemi kapsamında; TAVI (Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu) Kayıt Formunun pilot çalışmaları 01.02.2018 tarihinde başlatılmıştı. Pilot çalışmaları takiben TAVI Kayıt Formu tüm Türkiye’de 01.05.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanacaktır. Ulusal Kayıt Sistemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce belirlenecek sağlık hizmetlerine ilişkin verilerin izlenerek bilgi toplanmasını ve belirlenen sağlık ve geri ödeme […]

iş sağlığı kitabı
Genel Sağlık Sigortası

İş Kazası teftiş sonuçları

iş kazaları genel olarak SGK müfettişleri tarafından incelenmekte ve kusur verilmektedir. Ayrıca  ÇSGB  teknik iş müfettişlerince de incelemeler yapılmaktadır. Geçtiğimiz  (2017) yıl ÇSGB müfettişlerince  incelenen iş kazalarının %59’u yaralanma, %31’i ölümle %10’u ise uzuv kaybıyla sonuçlanmıştır. yapılan teftişlerde  iş kazalarının Oluş Nedenleri aşağıdaki şekilde tespit edildi. İncelenen İş Kazalarının Oluş Nedenleri  Toplam 100 Taşıt Kazaları 8 […]

Genel Sağlık Sigortası

SGK’nın prim ve gecikme cezasından kurtulamak için bu tarih milattır

Ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda olan vatandaşlarımızın 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırılmıştır.               Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış […]