Pratik Bilgiler SGK Emeklilik

SGK’dan süt parası

Halk arasında süt parası olarak bilinen (Emzirme Ödeneği) SSK VE BAĞ-KUR kapsamında bulunanlara belli şartlarla  Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilmektedir SSK’yatabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, Bağ-kur (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan […]

sgk-prim-odeme-tarihi
SGK İşveren Rehberi

SGK Primlerini Ödeme Süresinde Değişiklik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle  “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi” başlıklı geçici 34 üncü madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile “Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

Meslek hastalıkları erken teşhis edilecek

Health Expo ile birlikte Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi kapsamında  “Sağlık Hizmet Sunucularında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanlarında Milli ve Yerli Üretim Sempozyumu” ile “İSG’de Bilgi Kaynakları ve Yönetim Bilgi Sistemleri Çalıştayı”  29 Kasım- 1 Aralık  2017 arasında İstanbul CNR Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyuma Çalışma ve Sosyal Güvenlik […]

İş Kanunu İşlemleri

Hangi Taşeron işçilerine nasıl kadro verilecek

Hem taşeron işçileri hem mevsimlik çalışan işçiler hem de 4/C’li geçici çalışan  işçilere kadro verileceği bizzat en yetkili  olan Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Ancak taşeron işçileri, mevsimlik çalışan işçiler ve  4/C’li geçici çalışanlar memur yapılmayacak. Yani Emekli Sandığına değil SSK’ya bağlı olacaklar. Bu  taşeron düzenlemesi 900 bin-950 bin arasında işçiyi ilgilendirmektedir.     Ne zaman yürürlüğe […]

Pratik Bilgiler SGK Emeklilik

Yarım çalışma ödeneği

Yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak için; • İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, • Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, • Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası […]