SGK İşveren Rehberi

Yıl sonuna kadar 6 puan SGK desteğine devam

Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81/2. maddesi  uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldı. 24 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete/Sayı: 31405 (2. Mükerrer): Karar Sayısı: 3579 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARINDA DEĞİŞİKLİK

24/2/2021/ 31405 Tarihli ve sayılı R.G.’de  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayımlandı. Buna göre; MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan “45.20.08” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı listede yer alan […]

SGK İşveren Rehberi

TÜİK tescilledi: Hiç okuma-yazma bilmeyenler ile Kadınlar en mutlu

TÜİK’in 2020 yılı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” yayınlandı.  Bu araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. Bu konu ile ilgili bir sonraki araştırma  Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Gelelim 18 Şubat 2021 günü açıklanan sonuçlara; Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek mutluluk oranında “hiç okuma-yazma bilmeyenler” açık ara önde çıktı. Cinsiyete göre Kadınlar Erkeklere göre […]

SGK İşveren Rehberi

Ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmada yenilikler

05/3/2018 tarihinde  uygulaması düzenlenen konut kapıcılığı/apartman yönetimi işyerleri 01/03/2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına alınmıştır. İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle işyeri tescili yapması gereken ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen apartman yönetimlerinin internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış ve konuya ilişkin hususlar […]

SGK İşveren Rehberi

SGK açısından SMMM’lere mucbir sebep uygulaması

I.GİRİŞ: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (Meslek Mensubu) özellikle Covid -19 hastalığı nedeniyle karantinaya alınma veya yatarak tedavi görme sebebiyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının Kuruma yasal süresi içinde verilememesi durumunda  işverenlerin mağdur olması, söz konusu  olabilmektedir. II. SGK AÇISINDAN MÜCBİR SEBEPLER: 5510 s. Kanunun 91. maddesinin […]