Muhasebe Rehberi Şirket İşlemleri Vergi Rehberi Yabancılar Rehberi Yargı Kararları

2012 den itibaren değerli Kağıtların bedelleri

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                       Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı                                                                                                        6,25

b) Beyanname                                                                                                         6,25

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                  12,50

2 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 – Pasaportlar                                                                                                              62,50

4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                         172,00

5 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 – Nüfus cüzdanları                                                                                                      5,75

7 – Aile cüzdanları                                                                                                        58,00

8 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 – Sürücü belgeleri                                                                                                      77,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                      77,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi                                                                                    77,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                                                    58,00

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                                                      58,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                        3,80

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir