Muhasebe Rehberi

Sahte belge düzenleyenler okusun

Sahte belge düzenleyenlere teminat uygulaması Vergi Usul Kanunu’nun “Teminat Uygulaması” başlıklı 153/A maddesi uyarınca “Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi inceleme yetkisine sahip olanlarca düzenlenen raporla tespit edilen ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediği” hususunun belirlenmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları […]

Muhasebe Rehberi

2014 yılında SMMM tarifesi ve yapılacak ödemeler

 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2014 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. TABLOLAR […]

Muhasebe Rehberi Vergi Rehberi

e-FATURA'nın avantajı var mı, şu anda kaç kişi kullanıyor ve e- fatura ile ilgili diğer hususlara dair

Maliye Bakanı elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına toplam 20 bin 459 mükellefin başvurduğunu bildirdi. Şimşek, duyarlı mükelleflere teşekkür ederek, beklenen başvurunun sağlandığını açıkladı. Maliye Bakanlığının hayata geçirdiği ve bazı sektör ve mükellef gruplarına zorunluluk getiren e-fatura uygulaması için yasal başvuru süresi 2 Eylül 2013 tarihinde sona erdi. Uygulamanın sonuçlarını açıklayan Şimşek, elektronik ortamda ve posta yoluyla […]

Muhasebe Rehberi

e-fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluğunda 01 Eylül 2013'e DİKKAT

Maliye Bakanı , elektronik fatura (e-fatura) ve elektronik defter kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, en geç 1 Eylül 2013 tarihine kadar sisteme geçmek için başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi. Şimşek, uygulamaya başlama tarihinin ise 1 Ocak 2014 olduğunu kaydetti. Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şimşek, Bakanlığın ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflere elektronik fatura ve elektronik defter kullanma […]

Muhasebe Rehberi

"Mali Tatil" Uygulamasının Usul ve Esaslarında Püf Noktalar

 1. Giriş:İlk defa 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun[1] ile her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanması öngörülmüştür. 28.3.2007 tarihinde yürürlüğe giren bu uygulamanın usul ve esaslarına  aşağıda yer verilmiştir[2]. 2. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl Temmuz ayının birinden […]