Çalışan

Yeni ücretsiz ve işsizlik nakdi ücret desteği miktarı

İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında, Geçici 27 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde, Geçici 28 inci Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Destek Tutarlarının, 2021 Yılı Ocak Döneminden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Asgari Ücret Artış Oranında (%21,56)  artırılmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı R:G’de yayımlandı. Buna göre;

İşsizlik Sigortası Kanununun;

  •  Geçici 24. maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL ‘den 47,70 TL’ ye,
  • Geçici 27 ve 28. maddesinde belirtilen prim teşvik destek tutarı günlük 44,15 TL’ den 53,67 TL’ye
  •  Geçici 27’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye, (c) bendinde belirtilen nakdi ücret destek tutarı günlük 34,34 TL’ den 41,74 TL’ye
  •  Geçici 28..maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği tutarı günlük 39,24 TL’ den 47,70 TL’ ye

Yükseltilmiştir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir