Genel

Yaş haddinden emeklilik, işte mesleklere göre yaş hadleri

5434 sayılı Kanunun 40. maddesiyle belirlenen ve aşağıda yer alan tabloda belirtilen 4/1-(c) sigortalıların dışında kalan sigortalılar için genel yaş haddi (65) olarak belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilecekleri düzenlenmiş olup, benzeri özel hükümler kapsamına giren sigortalılar açısından yine ilgili hükümler çerçevesinde yaş haddi uygulaması yapılmaktadır.

 
Sıra No Görev-Unvan-Rütbe Yaş Haddi
1 Üniversite öğretim üyeleri

Yeni Kurulan Üniversite Öğretim Üyeleri (*)

67

75

Subay ve askeri memur ve gedikliler: (**)  
2 Asteğmen, teğmen ve üsteğmenler 41
3 Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46
4 Binbaşılar 52
5 Yarbaylar 55
6 Albaylar 60
7 Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller 62
8 Kor ve Orgeneraller ve amiraller 65
9 Mareşal ve büyük amiraller 68
10 6,7 ve 8. sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri hastabakıcı hemşireler 55
11 Daha yukarı sınıftaki askeri memurlar 60
12 Gedikli subaylar 52
13 Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar) 43
14 Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar) 46
15 Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar) 49
16 Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar) 55
Emniyet mensupları:  
17 Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60
18 Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58
19 Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56
20 Polis memurları 55
21 Çarşı ve Mahalle Bekçileri 60
Gümrük koruma mensupları:(***)  
22 Gümrük koruma memurları 55
23 Gümrük koruma kısım amirleri 60
PTT mensupları  
24 Posta, Telgraf ve telefon hat başbakıcı ve Başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları 55
Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlardan: (***)  
25 Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Hukuk Müşaviri, Öğretim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı,

Hukuk Müşavir Başyardımcısı, Müşavir Başmüfettiş, Öğretim Kurulu Üyesi, Başmüşavir

60
26 Daire Başkanı, Hukuk Müşavir 1. sınıf Yardımcısı, Başmüfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir 58
27 1. sınıf İstihbarat Uzmanı, 1. sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 1. sınıf Yardımcısı, Müfettiş, Öğretim Üyesi, Müşavir, Savunma Sekreteri, Daire Başkan Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 56
28 2. sınıf İstihbarat Uzmanı, 2. sınıf Uzman, Hukuk Müşaviri 2. Sınıf Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, Öğretim Üyesi Yardımcısı 54
29 Diğer kadrodakiler 52
Din Görevlileri  
30 Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri 67
(*) Yeni Kurulan Üniversitelerdeki Öğretim Üyelerinin yaş hadleri 31.12.2020 tarihine kadar 75 olarak uygulanacaktır. Ayrıca, yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvuran öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek üzere birer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

(**) Anayasa’nın 140. maddesinde, “Hakimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler;” hükmüne yer verilmiş olmakla birlikte, askeri hakim sınıfındaki subayların emeklilik yaş haddi ise görev yerleri ve sıfatları ne olursa olsun diğer subaylar gibidir.

(***) Gümrük koruma mensupları ve Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarındaki kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılanlar dahil memurlarından vazifelerinde kalmaları faydalı görülenlerin yaş hadleri, ilgili bakanlarca, atamaya yetkili amir tarafından birer yıllık müddetlerle (5) yıl uzatılabilmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir