Genel

YARIM ÇALIŞMAK

4857 sayılı Kanunun 74. maddesi kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde;

1. doğumda altmış gün,

2.doğumda yüz yirmi gün,

3 ve sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır.

  • 4447 sayılı Kanunun Ek-5. maddesi kapsamında işçiye, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir
  • Yarım çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için işçinin;

Analık hali izni bitiminden itibaren yarım çalışmaya başlaması, işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması, doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir.

  1. Yarım çalışma ödeneği ödenen dönemin primleri ilgili sosyal güvenlik kurumlarına aktarılır.
  2. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum veya evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.
  3. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde ödenir.
  4. İşçiler, T.C. Kimlik Numaralı kimlikleri ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak yarım çalışma ödeneklerini alabilir.
  5. İŞKUR aktarılan tutarla sınırlı olmak üzere ödeme yapılan hesap üzerinde her türlü işlem yapabilir. Altı ay süreyle işlem görmeyen hesap bakiyeleri İşsizlik Sigortası Fonu emanet hesabına iade edilir. İşçiler iade edilen ödeneklerini İŞKUR birimlerine başvurarak alabilir.
  6. İşçi tarafından verilen bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık (işçi kusuru) nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir. Hesabından ödeneği almayanlara yasal faiz uygulanmaz, borcuna karşılık tahsil edilir. Borcun taksitlendirilmesi mümkündür. Ancak, taksit miktarı brüt asgari ücretin 1/10 undan az olamaz. Ödeme yapılmaması halinde yasal yollardan takip işlemi başlatılır.
  7. Kuruma olan borçlar, yarım çalışma, işsizlik, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ve kısa çalışma ödeneğinden mahsup edilebilir.
  8. Yarım çalışma süresi içinde tam zamanlı çalışmaya başlanılması, ikamet adresinin değişmesi, ödenek ödenen dönemde iş akdinin feshedilmesi, yetkili sağlık kuruluşunca istirahat raporu verilmesi, ödemeye esas çocuğun ölümü, evlat edinilen çocuğun evlatlık sürecinin bitmesi hallerinde durum İŞKUR’a 15 gün içinde bildirilir.
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir