Çalışan Memur Rehberi

Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan memurlara ek gösterge

Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan memurların sorunlarının çözümü ve ek gösterge getirilmesini öngören Kanun Teklifi TBMM’de işlem görmektedir.

Teklifte aşağıdaki tespitlere yer verilmiştir;Devlet Dairelerinde çalışan 657 DMK’da geçen Yardımcı Hizmetler Sınıfının Memur olması, ancak memur olarak sayılmaması birçok işin bu sınıfa gördürülmesi ve ayrımcılık yapılarak mali ve sosyal haklardan yararlanmaları kısıtlanmıştır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Devlet Memurları kanununda yer almaktadır ve on sınıftan biridir. Ancak sorunları görmemezlikten gelinerek bir türlü çözüme ulaştırılamayıp dağ gibi büyümüştür.

Devlet Memurları Kanununa tabi olup ek göstergeden yararlanmayan tek hizmet sınıfı olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı için de ek gösterge belirlenmesi aradaki adaletsizliği ortadan kaldırmış olacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurları 10 hizmet sınıfına ayırmış ve her sınıf için özellikle mali haklar açısından farklı belirlemelere gitmiştir. Ancak, bu sınıflar arasında yardımcı Hizmetler Sınıfı aleyhine birçok düzenleme yer almıştır. Bu düzenlemelerin başın da da, YHS için ek göstergenin hiç belirlenmemiş olması gelmektedir.

Ek göstergelerin belirlendiği tarihten bu yana, YHS personeli bakımından eşit olmayan bir düzenlemenin mevcut olduğunu, tüm hizmet sınıfları için öngörülen düzenlemenin sadece YHS için öngörülmemesinin gerekçesi her ne olursa olsun, eşitlik ilkelerine uygun olmayacaktır.

Bu nedenle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak olan değişiklik ile hem eşitlik ilkesi yerini bulmuş olacaktır, hem de kamuda çalışan personelin arasındaki adaletsizlikler son bulmuş olacaktır. Bu kanun aynı zamanda yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin iş yerlerinde yeni bir azim ve şevk ile çalışmalarına neden olacaktır.” denmektedir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE l- 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet memurları Kanuna ekli (I) sayılı cetvele aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

Unvanı   Derece Uygulanacak Ek Göster e
IX. YARDIMCI

HİZMETLERİ SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

a)      En az dört yıllık yükseköğrenim mezunları

b)      Lise mezunları

2

3

4

2

3

4

  1600

800

650

800

650

500

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir