isa karakaş köşe yazıları
SGK Emeklilik

Tüm emekliler,engelli,malul, şehit ve gaziler emekli maaşınız doğru yattı mı, işte en son Kesinleşen SGK 2020/Temmuz aylık artışları ve gelir/aylık alt sınırları

SGK kanunları  göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, belediye başkanlarına ödenen tazminatları ile yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için SGK tarafından belirlenmiştir.

SGK ve yürürlükten kaldırılan önceki sosyal güvenlik  kanunlarına göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüş olup, 2020/Ocak-Haziran süresi TÜFE oranı % 5,75 olarak belirlenmiştir. Buna göre gelir ve aylık artışları ile uygulanacak alt sınırlar aşağıda açıklanmıştır.

        Yasal uyarı:Tüm yazılarımız 26 yıllık SGK SOSYAL GÜVENLİK uzmanlığı ve 31 yıllık iş ve sosyal güvenlik eğitim ve mesleki alın terinin ürünü olup ancak yazar ismi ve internet Web sayfamız  bariz bir şekilde kaynak olarak gösterilip paylaşılabilir. Aksi taktirde yasal sorumluluk gerektirir.                

5510 s.K.nun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları, Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ile ölüm tarihi Kanunun yürürlük tarihinden önce olup, son takvim ayı 2000 yılından önce olan sigortalıların hak sahiplerine bağlanan ölüm gelirleri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

 

Aylığın Oranı  2020/Ocak Aylığı (TL) 2020/Temmuz Artış Oranı (%) 2020/Temmuz

Aylığı (TL)

 Sigortalı alt sınır aylığı 2.030,26 1,0575 2.147,00
%80 1.696,42 1,0575 1.793,96
%60 1.242,25 1,0575 1.313,68
%30    621,15 1,0575    656,87
%45    931,70 1,0575    985,27

İŞTE TÜM ÇALIŞANLARIN BEKLEDİĞİ TORBA YASANIN AÇIKLAMA VE UYGULAMASI!!!!

5510 s.K.nun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

 

Aylığın Oranı

2020/Ocak Aylığı (TL) 2020/Temmuz Artış Oranı (%) 2020/Temmuz

Aylığı (TL)

 Sigortalı alt sınır aylığı 2.030,26 1,0575 2.147,00
%80 1.693,91 1,0575 1.791,31
%60 1.241,40 1,0575 1.312,78
%30    620,75 1,0575    656,44
%45    931,08 1,0575    984,62

 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

Aylığın Oranı

 

 2020/Ocak  Aylığı (TL)  2020/Temmuz Artış Oranı (%) 2020/Temmuz

Aylığı (TL)

 Sigortalı alt sınır aylığı 1.251,75 1,0575 1.323,73
%80 1.001,39 1,0575 1.058,97
%60    751,01 1,0575    794,19
%30    375,54 1,0575    397,13
%45    563,32 1,0575    595,71

 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

1/7/2020 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 98,10 TL olduğundan alt sınır geliri: 98,10 x 30 x % 35 = 1.030,05 TL’dir.

Gelirin Oranı 01/07/2020 Geliri (TL)  2020/Temmuz Artış Oranı (%) 2020/Temmuz Dönemi Geliri (TL)
 Sigortalı alt sınır geliri 1.030,05 1,0575 1.089,28
%80    824,04 1,0575    871,42
%60    618,03 1,0575    653,57
%30    309,02 1,0575    326,79
%45    463,52 1,0575    490,17

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı;

– 2020/Ocak-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 98,10 x 30 x % 85 =  2.501,55 TL’den,  az olmayacaktır.

EMEKLİLİK DAVALARI VE İTİRAZ İLE ÜLKEMİZDE YAZILAN İLK VE TEK ESERİMİZİ TÜKENMEDEN KAÇIRMAYIN!!!!!!!!!!

1/7/2020-31/12/2020 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,154461 olarak belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,

  • 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık

tutarı, her bir aylık veya geliri;

  • 1.448,54 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i, – 1.448,54 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü, üzerinden hesaplanacaktır.

 2022 sayılı Kanun gereğince ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri;

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla mülga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir almakta olan yetim çocuklara 2022 sayılı Kanun gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, 1/7/2020-31/12/2020 tarihleri arasında özürlülük dereceleri;

  • % 70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde; 01/07/2020-31/12/2020 süresi için, 5253 x 0,154461 = 811,38 TL’nin,
  •  % 40 ile % 69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup, özürlülük derecesi % 40 ve üzeri olanlara ise,

01/07/2020-31/12/2020 süresi için, 3502 x 0,154461= 540,92 TL’nin,  altında olması halinde, aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılması

gerekmektedir.

Belediye Başkanlarına Ödenen Tazminatlar;

Memur maaş katsayısının 01/07/2020-31/12/2020 süresi için 0,154461 olarak belirlenmesi nedeniyle belediye başkanlarına, belediye başkanlığı niteliğine göre aylıklarla birlikte ödenecek makam/temsil/görev tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir. 01/07/2020-31/12/2020 süresi için;

 Seçimle Gelen Başkanlar  Makam Tazminatı  Temsil Tazminatı  Görev Tazminatı
 Büyükşehir Belediye Başkanları  7000 x 0,154461  =

1.081,23

 17000 x  0,154461 =

2.625,84

 İl Belediye Başkanları 6000 x  0,154461 =

926,77

15000 x 0,154461 = 2.316,92
 İlçe ve İlk Kademe Belediye Bşk. 3000 x  0,154461 =

463,38

 9000 x  0,154461 =

1.390,15

 Diğerleri (belde, kasaba bld.bşk) 1500 x  0,154461 =

231,69

 7500 x  0,154461 =

1.158,46

  • Temmuz dönemi için uygulanacak memur taban aylık katsayısı; 2,417699 olacaktır.

4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine 2330 sayılı Kanun hükümlerine ve 667 KHK’ya göre bağlanacak aylıklarda alt sınır aylığı uygulamasında dosyadaki ilk gelir/aylık başlangıç tarihi 01/07/2020-31/12/2020 tarihleri arasında olanlar için kişinin öğrenim durumu ve maluliyet derecesi dikkate alınarak ekli tablolar kullanılacaktır.

01/07/2020-31/12/2020 döneminde 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) statüsünde aylık bağlanacak kişiler için uygulanacak vazife malullüğü taban aylıkları
2330S.K %25

artırımlı aylıklar

Öğrenim Durumu Derecesi Maluliyet Dereceleri
1 2 3 4 5 6
İlkokul 15/1 5.283,18 4.952,98 4.622,78 4.292,58 3.962,39 3.797,29
Ortaokul 14/2 5.288,12 4.957,62 4.627,11 4.296,60 3.966,09 3.800,84
Lise 13/3 5.293,07 4.962,25 4.631,43 4.300,62 3.969,80 3.804,39
Meslek lisesi 12/2 5.295,54 4.964,57 4.633,60 4.302,62 3.971,65 3.806,17
Y.Okul
(2 yıllık)
10/2 5.307,89 4.976,15 4.644,41 4.312,66 3.980,92 3.815,05
Y.Okul
(4 yıllık)
9/1 5.312,84 4.980,79 4.648,73 4.316,68 3.984,63 3.818,60
667 KHK

(15 Temmuz Darbe) Artırımlı Aylıklar

4 yıllık yüksek okula kadar 10/1 5.305,42 4.973,83 4.642,25 4.310,66 3.979,07 3.813,27
Y.Okul
(4 yıllık)
8/1 5.322,72 4.990,05 4.657,38 4.324,71 3.992,04 3.825,71

 

 

Paylaşabilirsiniz

One thought on “Tüm emekliler,engelli,malul, şehit ve gaziler emekli maaşınız doğru yattı mı, işte en son Kesinleşen SGK 2020/Temmuz aylık artışları ve gelir/aylık alt sınırları

  1. Selam bir sorum olacak benim dedem 2000 yılı öncesi emekliydi ve 2020 de kaybettik annem maaşının tek hak sahibi annem nekadar maaş alır %80 orandan az olamaz diye yazınızı okudum bilgilendirirmisiniz beni.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir