Genel

TBMM alt komisyonunda Geçici İşçi tasarısında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler

TBMM alt komisyonunda Geçici İşçi çalıştırmasına ilişkin Kanun tasarısında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümler gereğince  6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu getirilmiş ve ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim almayan işçilerin çalıştırılması yasaklanmıştır.
Söz konusu düzenlemelere atıfta bulunularak dokuzuncu fıkranın (g) bendinde, geçici iş ilişkisi kurulacak işçilerin yapacakları işle ilgili riskler konusunda bilgilendirilerek işveren tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Gerekli mesleki eğitimi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almamış kişilerin ağır ve tehlikeli işlerde geçici iş ilişkisi ile çalıştıramayacağı ve özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren ve geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçinin 6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesine uygun davranmak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

6331 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinden yine özel  istihdam bürosunun da sorumlu olacağı hüküm altına alındı.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir