Genel

Ve artık İşçi Kiralama Resmen yürürlükte, İŞTE Kanunun Tam Metni

Bugün Resmi Gazete yayımlanmış 6715 sayılı İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7 – Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde […]

Genel

TBMM'de kabul edilen Kiralık işçi ve iş kanununda değişiklik yapan torbanın en güncel son tam hali

TBMM’de kabul edilen Kiralık işçi ve iş kanununda değişiklik yapan torbanın en güncel son tam halini aşağıda siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunuyoruz: 6.5.2016 tarih ve 6715 sayılı  İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7- Geçici […]

Genel

TBMM alt komisyonunda Geçici İşçi tasarısında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler

TBMM alt komisyonunda Geçici İşçi çalıştırmasına ilişkin Kanun tasarısında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümler gereğince  6331 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi zorunluluğu getirilmiş ve ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim almayan işçilerin çalıştırılması yasaklanmıştır. Söz konusu düzenlemelere atıfta bulunularak dokuzuncu fıkranın (g) bendinde, […]