İş Sağlığı ve Güvenliği

40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu 

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda iş kazaları açısından yüksek risk grubundaki “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan Kurum, paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi. […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılması zorunluluğuna ilişkin değişiklikler

18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Kanunla 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik; 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanların bulunduğu kamu kurumları hariç diğer kamu kurumlarını, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer […]

SGK Emeklilik

Zorunlu BES Şirketinin seçimi ve emeklilik planına dikkat

1.YETKİLİ BES ŞİRKETLERİ: 6740 s. Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen Ek Madde 2 kapsamında işverenler çalışanlarını Müsteşarlıkça uygun görülen emeklilik şirketlerinden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, emeklilik planı sunması uygun görülen emeklilik şirketlerinin isimlerine aşağıda yer verilmiştir. Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş. Allianz Hayat […]

SGK Emeklilik

Zorunlu Bireysel Emeklilikte Kamu ve Özel Kesime rahat bir nefes

Zorunlu Bireysel Emeklilikte Kamu ve Özel Kesime rahat bir nefes alacak. Kamu ve özel sektörün yıl sonu işlemleri zaten çok yoğun. Bu yoğunluğun üzerine bir de  zorunlu BES işlemleri gelince işler de daha da sarpa sardı. Bireysel Emeklilik Sisteminde  otomatik katılım sürecinin 01/01/ 2017 tarihinden  itibaren başlayacağı öngörülmekteydi. Ancak bu sürecin daha etkin, sağlıklı ve verimli […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

İşçi alacakları ve işe iadede zorunlu arabuluculuk dönemi başalayacak

İş Mahkemeleri Kanununda yapılacak değişiklikte  İşçi alacakları ve işe iadede zorunlu arabuluculuk öngörülmektedir. Buna göre  Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu olacak.  Aksi halde  Hukuk Muhakemeleri Kanununun 115. maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre işlem yapılacaktır. Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden […]