İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

İlk defa biz AÇIKLIYORUZ İş Kanununda izin uygulaması değişiyor

İş Kanunun uygulamada en sıkıntılı maddesi “Yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı 53. maddesidir. Bu madde gereği; Yıllık ücretli izin işveren tarafından izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilmektedir. Aksi takdirde ceza uygulanmaktadır. SGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI olarak bu durumun pratikte hem işçiler hem […]

Genel İş Kanunu İşlemleri

Yıllık izin ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesi esaslar

SENELİK İZİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ ESASLARI:İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.   İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme […]