Genel Sağlık Sigortası

SGK'dan milyonları sevindiren haber

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile uygulamaya konulan, ancak 2012 yılına kadar yeşil kartlılar ile kayıt dışı kesimin kapsam dışı bırakıldığı Genel Sağlık Sigortası uygulamasında, 01.01.2012 tarihinden itibaren kapsam dışı bırakılanlar da zorunlu olarak yer almaya başladı. Yeni uygulamaya göre, 18 yaşından büyük olup herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Türkiye’de yaşayan lise, üniversite […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

Bu Cuma gününe kadar Torba Kanun kesin bitiyor

www.isakarak.com Torba Kanunda en güncel en güvenilir haberleri WWW.isakarakas.com da takip edin.  Ankara’dan sıcağı sıcağına İsa KARAKAŞ anında Torba Yasa’daki gelişmeleri anında sizler için açıklamaya devam ediyor.   TBMM Genel Kurulu, “torba tasarı” ile CMK’da değişiklik içeren kanun teklifi üzerinde görüşmelerin tamamlanması için cuma gününe kadar çalışacak. İktidar  Partisinin, Meclis’in çalışma takvimini belirleyen grup önerisi kabul edildi. […]

İşçi Alacak ve Tazminatları Sendika-İstihdam SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Torbada görüşülecek 22 Madde dışında Kabul edilen diğer maddelerde bir sürpriz yok

İsa KARAKAŞ diyor ki; TBMM’nin 21 Ağustosta  tüm Torba Kanunu görüşerek bitirdikten sonra tatile girmesi beklenirken, Meclis, aniden alınan bir kararla  1 Ekim Çarşamba gününe kadar tatile girdi. Genel Kurul’da, “Torba Kanun” tasarısı olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 5. bölümü kabul edildi. 148 maddeden […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

TBMM'den en sıcak TORBA Kanun haberleri:Hangi maddeler kabul edildi bugün hangi maddeler görüşülecek

İsa KARAKAŞ TORBA KANUN SÜRECİNİ AÇIKLIYOR: Torba Kanun maratonununu günü gününe en güncel en gerçek haberler değerli okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz.TBMM Plan Bütçe Komisyonu TBMM Genel Kurulu’na 14 Temmuz’da torba tasarısının son halini gönderdi. TBMM Genel Kurulu’nda 15 Temmuz’da görüşülmeye başlandı. 150 maddelik Torba ( İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair) […]

İşçi Alacak ve Tazminatları Memur Rehberi

Son anda 4/C'lilere KADRO verildi

İsa KARAKAŞ açıklıyor; TBMM Genel Kurulu’nda, Torba Kanun Tasarısı görüşmelerende kabul edilen önergeyle Devlet Memurları Kanunu’nun 4-C maddesine yeni bir fıkra eklendi.  Özelleştirme uygulamaları nedeniyle iş akitleri, kamu ya da özel sektör işverenlerince feshedilen ve diğer kamu ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personel de yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilecek. TBMM Genel Kurulu’nda […]