İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK’nın maluliyet, iş Kazası ve meslek hastalığı konularına ilişkin değişiklikler

Maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığına bağlı çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespitlerinde yaşanan tereddütlerle ilgili hususlarda SGK,  aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmasını öngörmüştür. 1) Sevke İlişkin İşlemler: 06/1 1/2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Emeklilik İşlemleri” konulu 2018/38 sayılı Genelge hükümlerinde sevk işlemlerine ilişkin usul ve uygulamalar belirtilmiştir. 1.1. Maluliyet Tespiti İşlemleri […]

Yargı Kararları

DAVASI geç sonuçlanan işçilere TAZMİNAT

İşçiler Dikkat, Mahkeme alacak ve tazminat ile sigorta hakkınızı  geç karara bağlarsa  Anayasa Mahkemesi aracılığıyla geç sonuçlanma nedeni ile tazminat kazanabilirsiniz. Kamyon  şöförü olarak  çalışan bir işçi ,  sigortasının eksik yatması ile işçilik alacaklarının eksik verilmesi nedeniyle  2005 yılında dava açtı. Ancak bu dava 9 yıldan fazla sürdü. Davanın geç sonuçlanması nedeniyle   Başvurucu, Ankara 3. […]