SGK İşveren Rehberi

SGK borçları için 31 Ekim son, nasıl ve ne şekilde müracaat edilmeli

SGK borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 2016/Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup Kanunun yürürlük tarihi olan 19/08/2016 tarihine kadar ödenmemiş olan borçlarını yapılandırabilmelerini teminen 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde; 1-SSK (4a)  kapsamındaçalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal […]