SGK İşveren Rehberi

SGK vatandaşın sesine kulak verdi ve süreyi uzattı

SGK, yığılmaları önlemek ve vatandaşları rahatlamak için vatandaşın sesine kulak verdi ve süreyi uzattı. Torba (10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı ) Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi […]

Genel Sağlık Sigortası İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

SGK AFFI dün kesinleşti, İşte tüm yönleriyle SGK affının ayrıntıları ve püf noktalar

TBMM Genel Kurul’da, kamuoyunda “Torba Kanun Tasarısı” olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 17 maddesi daha kabul edildi.  Böylece Torba yasanın  99 maddesi kabul edilmiş oldu.   SGK AFFI dün kesinleşti, tüm yönleriyle SGK affının ayrıntıları ve püf noktaları SGK BAŞMÜFETTİŞİ/SGK MEVZUATININ BAŞUSTADI  İSA KARAKAŞ sizin için takip etti […]