SGK İşveren Rehberi

SGK, 18,6 Milyar yapılandırdı, Son tarih 31/12/2014

25 Kasım 2014 tarihi itibarıyla Kurumumuza 990.560 adet yapılandırma başvurusunda bulunulmuş, 18,6 Milyar TL tutarındaki borç ödeme planına bağlanmış ve 1,1 Milyar TL tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte borçlarını yapılandırmak isteyenler için yasal süre getirilmiş olup, genel sağlık sigortası primi borçlarını yapılandırmak isteyen talep sahiplerinin en geç 30 Nisan 2015, kapsama giren diğer borçlarını yapılandırmak […]

SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

İdari para cezalarının yarısı ödenecek

10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.9.2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda idari para cezaları açısından farklı bir yapılandırma öngörülmüştür. Torba Kanunda; 30.4.2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun […]

Genel Sağlık Sigortası İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

SGK AFFI dün kesinleşti, İşte tüm yönleriyle SGK affının ayrıntıları ve püf noktalar

TBMM Genel Kurul’da, kamuoyunda “Torba Kanun Tasarısı” olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 17 maddesi daha kabul edildi.  Böylece Torba yasanın  99 maddesi kabul edilmiş oldu.   SGK AFFI dün kesinleşti, tüm yönleriyle SGK affının ayrıntıları ve püf noktaları SGK BAŞMÜFETTİŞİ/SGK MEVZUATININ BAŞUSTADI  İSA KARAKAŞ sizin için takip etti […]