İş Kanunu İşlemleri

Mevsimlik-aralıklı çalışma ayrımı ve yıllık izin hakkı

Yıl içinde çalıştığı süreler dikkate alındığında mevsimlik veya kampanya dönemi işçisi sayılıp sayılmayacağı ve varılacak sonuca göre yıllık izin ücretine hak kazanıp kazanılmayacağı? İLGİLİ MEVZUAT: Anayasa’nın 50. maddesi “Dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” hükmünü içermektedir. Yine 4857 sayılı İş Kanunu’nun konuya ilişkin “Yıllık ücretli izin […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

Senelik izin nasıl kullandırılmalı

YILLIK izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin  işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde  geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut […]

Genel

Çalışanların sorularını ücretsiz cevaplamaya devam ediyoruz

Çalışanlar iş kazası mı geçirdiniz? işveren sizi SGK’ya bildirmedi mi? Nasıl hakkınızı arayacaksınız? SSK’nız/sigortanızı yatırılmadı mı? Günleriniz ya da ücretleriniz mi eksik gösterildi? hakkını nasıl arayacaksınız SGK’ya ve mahkeme nasıl başvuracaksınız? kıdem tazminatı ve ücretniz mi ödenme di? işe  iade davası mı açacaksınız?  yıllık izin mi kullanamadınız? fazla mesai mi ödenme di ihbar tazminatı mı […]