SGK İşveren Rehberi

SGK 5 Puanlık İndirim Türkiye Geneli Borç Sorgusu

SGK 5 puanlık indirim uygulamasında, yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu 2022/Ocak ay/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır. Bu durumda, işverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme […]

SGK İşveren Rehberi

Teşvik süresi uzatıldı

5510 s. Kanunun 81. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ilave 6 puanlık indirimin uygulanacağı iller ve uygulama süresi 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Karara bağladı. 20/1/2017 tarihli, 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/12/2016 tarihli, 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 s. Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer […]