İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK’nın maluliyet, iş Kazası ve meslek hastalığı konularına ilişkin değişiklikler

Maluliyet, iş kazası ve meslek hastalığına bağlı çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespitlerinde yaşanan tereddütlerle ilgili hususlarda SGK,  aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmasını öngörmüştür. 1) Sevke İlişkin İşlemler: 06/1 1/2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Emeklilik İşlemleri” konulu 2018/38 sayılı Genelge hükümlerinde sevk işlemlerine ilişkin usul ve uygulamalar belirtilmiştir. 1.1. Maluliyet Tespiti İşlemleri […]

Yargı Kararları

Maluliyet oranının tespitinde prosedür? Adli Tıpa başvuru yapılabilir mi?

“İçtihat Metni”Davacı, oğluna ait sağlık karnesinin yeniden düzenlenmesine, doğmuş ve doğacak her türlü hakları saklı tutulmasına ve aksi yöndeki Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği ekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz iste­ğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra […]

Özürlü Rehberi SGK Emeklilik

SGK'nın maluliyet kararlarına nasıl itiraz edilir, usul ve esaslar nelerdir

1.Giriş  5510 s. Kanunun 58. maddesi gereği, çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede kaybı, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi ve vazife malullük derecesine ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu inceleyerek karara bağlar. Kurum sağlık kurulu kararlarına itiraz, kararın ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde […]