SGK Emeklilik

Emeklilik Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması

Emekli (Yaşlılık) aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanmasında, 5510 s. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa bu Kanuna tabi sigortalılar ile Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre sigortalı olanlar için farklılık bulunmaktadır. 1. 5510 sayılı İlk Defa Kanuna Tabi Sigortalı Olanlar: Bu Kanunun 6663 sayılı Kanun ile değişik 30 uncu maddesi gereğince Kanunun yürürlüğe […]

SGK Emeklilik

Gurbetçilerin aylık başlangıcı ve hesaplanması

1. Aylıkların Başlangıcı Yurt dışında geçen süreleri borçlananlara bağlanacak malullük ve yaşlılık aylıklarının başlangıcına ilişkin olarak,  malullük ile yaşlılık aylığının başlangıcına ilişkin hükümler uygulanacaktır. Yurt dışında çalıştıkları işten ayrıldıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneklerinin sona erdiği ay içinde malullük ve yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların diğer şartları taşımaları halinde aylık […]

SGK Emeklilik

Ne olacak Kızların emeklilik Aylıkları

 Kız çocuklarına bağlanan aylıklar,  SGK Kanunun 34. maddesine 7103 s. Kanunla eklenen hüküm saklı kalmak kaydıyla; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları, Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı, Evlendikleri, tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. Ölüm aylığının […]

SGK Emeklilik

Ana ve Babaya SGK emeklilik aylıkları

Ana ve babaya bağlanan ölüm aylıkları; Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunmadığı (65 yaşın üstündeki ana ve babalar hariç), Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha fazla olduğunun tespit edildiği veya ana/baba tarafından gelirinin asgari ücretin net tutarından daha fazla olduğunun bildirildiği, Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve […]

Özürlü Rehberi

Engelli Aylığını Kimler Alabilir kimler alamaz

2022 s. Kanuna göre Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre  engel oranı %40-%69 olanlar ENGELLİ, Engel oranı%70 ve üzeri  olanlar ise; Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede ENGELLİ kabul edilmektedir. Engelli Aylığını Kimler Alabilir kimler alamaz? Cevap: Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli”  ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli […]