SGK İşveren Rehberi

Hangi SGK teşviklerinden hangi işyerleri ne kadar faydanmakta

SGK aracılığıyla uygulanmakta olan 10’dan fazla  TEŞVİK/DESTEK bulunmaktadır. Bu teşviklerden en fazla (UVSK’dan) 5 puan indiriminden işyerleri faydalanmaktadır. Sözkonusu teşvikten 1 Milyondan fazla işyeri ve 8 Milyona yakın sigortalı için faydalanılmaktadır. EN az kültür ve turizim teşviklerinden faydalanılmıştır. 2017 YILI  (10. ay)  itibarıyla SGK TEŞVİK verilerine aşağıdaki tabloda ayrıntılı bilgi verilmiştir. NOT: APHB (Aylık Prim […]

Teşvik İşlemleri

İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi

 İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde; “18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması […]