SGK İşveren Rehberi

SGK cezalarında değişiklik yapan Kanun yürürlüğe girdi

7144 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  bugün resmi gazetede yayımlandı. Bu kanunla   SGK 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapıldı. Buna göre SGK tarafından ; bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden Sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime […]