İsa KARAKAŞ Kitapları SGK İşveren Rehberi

SGK asgari işçilik uygulamalarında klasik hale gelen ve alanında ilk olan eserimiz

Bu eser alanında yazılan ilk kitap olup, İsa KARAKAŞ’ın 20 yılı aşakın mesleki tecrübelerinin yanı sıra aynı zamanda yüksek lisans tezidir. “Tüm Yönleriyle İNŞAAT ve İHALELİ İŞLERDE SGK UYGULAMALARI ile  ASGARİ İŞÇİLİK Uygulamaları İHTİLAFLAR ile ÇÖZÜMÜ” Tamamı örnekli – açıklamalı, Güncellenmiş-Baştan Sona Gözden geçirilmiş  EN SON/ 4.BASKI   Form – Belge – Dilekçe Örnekleri ile Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış, Tamamı […]

İş Kanunu İşlemleri

Hizmet ihalelerinde değişen İş Kanunu işlem ve uygulamaları

TORBA (6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair) Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanun ile Hizmet ihalelerinde  İş Kanunu işlem ve uygulamaları değişmiştir. 6552 sayılı Kanunun 3, 6 ve 8 nci maddesi Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş […]