SGK Emeklilik

GURBETÇİLER memlekette Sigortalılık Sürelerinin Borçlandırılmasına açıklık getirdi

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 2022 yılı Çalışma Plan ve Programı kapsamında çeşitli il müdürlüklerindeki “Yurtdışı İşlemler Servislerinin” teftişi sonucu düzenlenen raporlarda ve il müdürlüklerimizden alınan görüş yazılarında ülkemizin dış temsilciliklerince düzenlenen hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılık sürelerinden bir kısmında Türkiye’de bulunulması halinde bu sürelerin borçlandırılması ile ilgili olarak; √ 28.03.2019 tarihli ve E.4882446 sayılı Genel Yazının yayım […]

SGK Emeklilik

SGK ile Yabancı ülkelerle Emeklilik için kimlik paylaşım esasları

Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığı yabancı ülke sigorta kurumları ile sosyal güvenlik sözleşmelerinin uygulanmasını teminen bilgi ve belge alışverişinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda paylaşılacak bilgi ve belgeler; imzalanmış olan sözleşmeler, sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin idari anlaşmalar ve protokoller ile belirlenmektedir. Diğer yandan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesinin altıncı fıkrasında kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin […]