Genel Sağlık Sigortası SGK İşveren Rehberi

SGK'ya tüm mükelleflerin Elektronik fatura göndermeleri zorunlu mu

Elektronik faturaya ile ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler gereği elektronik fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin birbirlerine yaptıklarımal teslimi ve hizmet ifasında elektronik fatura düzenlemeleri zorunludur. Bu itibarla sadece elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin Kuruma gönderecekleri faturaları elektronik ortamda göndermeleri gerekmekte olup, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerin Kurumumuza elektronik fatura gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır. İsa KARAKAŞ […]

Genel Sağlık Sigortası

01/10/ 2017'den itibaren uygun formatta gönderilmeyenleri SGK kabul etmeyecek

SGK, 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-Fatura)uygulamasına dahil olacaktır. Bu itibarla, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin söz konusu tarihten itibaren Kuruma düzenleyecekleri gönderecekleri elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından herhangi bir değişiklik olmayıp, Kuruma yaptıkları mal […]

Genel Sağlık Sigortası

SGK, e- faturaya geçiyor, işlemler hızlanacak

SGK, etkin, adil, kolay erişilebilir ve çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek amacı ile yenilikçi, insan odaklı, bürokrasiden uzak, sosyal güvenlik alanında hizmet alanlar ile tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan bir anlayışla hizmet sunmaktadır. 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı V.U.K.  Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına başlanmış olup, Sosyal Güvenlik […]